Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
8

GameON: Edukacinių žaidimų kūrimas. Metodiniai modeliai

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

GameON: Edukacinių žaidimų kūrimas. Metodiniai modeliai

Συμμετοχή

Σχετικά

Šis grojaraštis padės susipažinti su metodiniais modeliais, kurie gali būti taikomi kuriant edukacinius žaidimus. Šiuos modelius mes išskyrėme pasitelkę kokybinio tyrimo metodą ir apklausę žaidimų kūrėjus iš įvairių šalių. Bendras šių modelių vardiklis – tai jaunų žmonių įsitraukimas į žaidimo kūrimo procesą ir socialinė įtrauktis, kuri skatinama žaidimo kūrimo proceso metu. Modeliai taip pat apžvelgia ir procese dalyvaujančių jaunų žmonių ugdomas kompetencijas.

Ši veikla padės Tau:
Sužinoti apie metodinius modelius taikomus edukacinių žaidimų kūrime;
Susipažinti su sukurtais edukaciniais žaidimais naudojant vieną iš metodinių modelių;
Įsivardinti žaidimo kūrimo modelius, kuriuos gali pritaikyti savo aplinkoje.


Metodiniai modeliai sukurti projekte GameON, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Komisijos programos Erasmus+. Šis grojaraštis yra projekto ,,Edukacinių žaidimų dizaino metodikos taikymas darbe su jaunais žmonėmis‘‘ dalis, kurį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.


Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
GameON: Edukacinių žaidimų kūrimas. Dalyvaujamasis modelis
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Σήματα 8

Δραστηριότητες: 7
Ξεκίνησε: 3
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Nectarus
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists