Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Edukacinė - praktinė veikla apie priešgaisrinę saugą

Elektrinės g. 16, Elektrėnai 26108, Lithuania
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Edukacinė - praktinė veikla apie priešgaisrinę saugą

Elektrinės g. 16, Elektrėnai 26108, Lithuania
Συμμετοχή

Σχετικά

Bus sukurta ugdomoji programa ir pravesti užsiėmimai Elektrėnų savivaldybės bendruomenėms. Šios veiklos didins gyventojų saugumą, suteiks žinių priešgaisrinės saugos, nelaimingų atsitikimų ir gelbėjimo srityje. Šios veiklos padės sukurti pasitikėjimą tarp valstybinių institucijų ir gyventojų.Projektą įgyvendina: Elektrėnų savivaldybė ir Pilypavo valsčius.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Edukacinė - praktinė veikla apie priešgaisrinę saugą Αποκτήστε αυτό το σήμα

Bus sukurta ugdomoji programa ir pravesti užsiėmimai Elektrėnų savivaldybės bendruomenėms. Šios veiklos didins gyventojų saugumą, suteiks žinių priešgaisrinės saugos, nelaimingų atsitikimų ir gelbėjimo srityje. Šios veiklos padės sukurti pasitikėjimą tarp valstybinių institucijų ir gyventojų.Projektą įgyvendina: Elektrėnų savivaldybė ir Pilypavo valsčius.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Participate in activity

Τοποθεσία

Elektrinės g. 16, Elektrėnai 26108, Lithuania

Δεξιότητες

ESCO
#build contacts to maintain news flow
ESCO
#environmental threats
ESCO
#environmental management monitors
ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#assist community
Περιβάλλον & Οικολογία
Προστέθηκε στην playlist (0)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 4 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Elektrėnų jaunimo centras
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists