Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
6

Dailės terapijos programa EI ugdymui "Aš esu aš". Modulis nr. 1

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Dailės terapijos programa EI ugdymui "Aš esu aš". Modulis nr. 1

Συμμετοχή

Σχετικά

Pieškime, mokykimės, pažinkime save.
Raktas į asmenybės pasitenkinimą gyvenimu — savo ir kitų emocijų supratimas, jų valdymas. Kuo emocinis intelektas aukštesnis – tuo gyvenimas pilnatviškesnis ir produktyvesnis.
Pagal E.Ericson ego vystymosi teoriją laikoma, kad vėlyvosios paauglystės bei jaunųjų suaugusiųjų raidos tarpsnių jaunuoliai išgyvena patį sudėtingiausią etapą. Jie mokosi naujų rolių, t.y. — visą savo iki šiol sukauptą patirtį bei žinias stengiasi “integruoti į asmeninį identiškumą“, suvokti save kaip asmenybę, jos vaizdą, vietą ir santykį su aplinka. Šiuo metu jaunuoliams būdinga savo vertybių sistemos formavimas. Bet dabar, kuomet prieinama prieštaringa informacija, identiteto paieškos gal privesti ir prie „netikrumo jausmo ir negalėjimo surasti savo identiškimo. Iš čia kyla nesugebėjimas pasirinkti karjerą, „nežinojimas, „ko aš noriu“. Šio periodo esminė aktualija — identiteto krizė, kuri gali pasireikšti nesugebėjimu apsispręsti dėl tolimesnės veiklos, netinkamu elgesiu bei priklausomybėmis. Sėkmingu atveju jaunuolis, kuris suvokia savo tapatumą, jaučia saugumą dėl ateities, pasitiki savimi, išvengia elgesio bei emocinių sunkumų.Sveiką jaunuolių psichiką didžiąja dalimi lemia emocinio intelekto rodiklis, kuris apibrėžiamas kaip:• gebėjimas kontroliuoti savo ir kitų jausmus,• gebėjimas tiksliai suprasti savo emocijas tiek savo, tiek kito žmogaus,• gebėjimas nukreipti savo emocijas intelektinės veiklos link,• gebėjimas reflektyviai reguliuoti emocijas.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Dailės terapijos programa EI ugdymui "Aš esu aš". 1/1. "Aš".
Υποχρεωτικό
3 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#be attentive
ESCO
#pristatyti save
ESCO
#identify talent
ESCO
#play therapy
ESCO
#perform self-assessment
ESCO
#dėmesingai klausytis
ESCO
#work in teams
ESCO
#įkvėpti meilę gamtai
ESCO
#analyse images
ESCO
#kūno pažinimas
ESCO
#determine boundaries
ESCO
#have emotional intelligence
ESCO
#reflexion
ESCO
#values
ESCO
#be in touch with your body
ESCO
#personal development
ESCO
#attention to detail
ESCO
#show confidence
Δραστηριότητες: 6
Ξεκίνησε: 11
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 17 ώρες 30 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Menas ir terapija
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists