Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
6

Kuriantys ateitį. Ateities gebėjimai.

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Kuriantys ateitį. Ateities gebėjimai.

Συμμετοχή

Σχετικά

Šiandien jauni žmonės - galbūt tokie kaip jūs - į gyvenimą žvelgia plačiai. Jūs žinote, kad darbo pasaulis greitai keičiasi. Visą gyvenimą trunkanti karjera nebeatrodo reali ir patraukli, nes gyvenimas - pilnas pasirinkimų ir galimybių.
Jūs taip pat galite rinktis įvairius mokymosi kelius, kurie vingiuoja ir už mokyklos sienų. Jūsų telefonas sujungia jus su visos planetos mokytojais ir mentoriais, mokymosi galimybėmis ir bendruomenėmis.
Jūs galite prisijungti prie šių galimybių penkioms minutėms ar penkioms dienoms ir taip pradėti dar vieną savo mokymosi nuotykį ar dar vieną darbo projektą.
  • Kaip visa tai išnaudosite?
  • Kaip kursite savo darbo ir mokymosi kelią, kuris suteiks jums reikiamų gebėjimų ir pajamų pasiekti visus savo gyvenimo tikslus?
  • Kaip jūsų pasirinktas mokymosi ir karjeros kelias leis pasiruošti ateičiai, kuri gali pasiūlyti bet ką?

Jau dabar jauni žmonės visame pasaulyje kuria naujus, eksperimentinius mokymosi ir karjeros kelius. Jie yra savo ateities inovatoriai.

AV įsikūręs „Institute for the Future“ pakalbino 60 jaunuolių iš šešių pasaulio miestų ir sukūrė devynias ateities personas, kurios įkūnija šių žmonių istorijas.

Dabar – jūsų laikas!
Susipažinkite su šiomis personomis iš ateities. Atraskite, kokie gebėjimai, strategijos ir mokymosi ištekliai leidžia šiems žmonėms būti sėkmingiems ateityje. Pasisemkite įkvėpimo iš jų istorijų ir kurkite savo asmeninį mokymosi ir karjeros kelią – pakankamai platų viskam, ką norite padaryti ir pasiekti.

Norėdami patikrinti savo pasiruošimą ateičiai bei strategiškai ugdytis reikiamus gebėjimus, atlikite šias veiklas:
  • įvertinkite, kiek jūsų savybės ir elgesio modeliai sutampa su ateities inovatorių prototipais;
  • įvardykite, kurie ateities gebėjimai jums atrodo svarbiausi;
  • pasirinkite jus įkvepiančias personas iš ateities;
  • palyginkite savo ir šių personų gebėjimų rinkinį, strategijas ir išteklius, naudojamus kuriant mokymosi, karjeros ir pilietiškumo kelius;
  • įvardykite savo, kaip ateities inovatorių, augimo strategiją.

Atlikite visas šiame mokymosi grojaraštyje siūlomas veiklas, įkelkite rezultatus bei savo pamąstymus apie ateities gebėjimus ir rinkite veiklų ženkliukus, kurie atrakins šio grojaraščio pagrindinį ženkliuką.

Visos veiklos yra siūlomos ateities jaunimo gebėjimų programoje „Kuriantys ateitį“.

Šią veiklą palaiko ir finansuoja ES programa „Erasmus+“ ir Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.

Veiklas paruošė besimokančio Vilniaus komandos nariai, veikiantys VšĮ „Nectarus“.


Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Kuriantys ateitį. Pasiruošę?
Υποχρεωτικό
15 λεπτά
Προβολή πλήρους δραστηριότητας
Kuriantys ateitį. Svarbūs gebėjimai.
Υποχρεωτικό
15 λεπτά

Σήματα 6

Δεξιότητες

ESCO
#using learning strategies
ESCO
#analytical thinking
ESCO
#plan learning
ESCO
#inspire others
ESCO
#strategic planning
ESCO
#use skills assessment test
ESCO
#personal development
ESCO
#strategic thinking
ESCO
#use critical thinking skills
Δραστηριότητες: 5
Ξεκίνησε: 70
Η playlist ολοκληρώθηκε: 33
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Vilnius City of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists