Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Kuriantys ateitį. Idėjų atrinkimas su palydėjimu

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

Kuriantys ateitį. Idėjų atrinkimas su palydėjimu

Συμμετοχή

Σχετικά

Dabar kiekviena grupė turi po vieną idėją, kurią yra pasirengusi pristatyti. Jūsų idėja gali viską pakeisti, tačiau, jei nepavyks jos tiksliai pristatyti, ji gali nesudominti kitų.Šiame proceso etape vis dar įmanoma pereiti į kitą grupę, jei jos idėja skamba patraukliau.
Šio pratimo tikslas – pašalinti dalį idėjų ir kiekvienam dalyviui rasti labiausiai jam tinkančią grupę, kurioje jis tęstų darbą.
Kitame etape darbas vyksta taip:
  1. Kiekviena grupė trumpai pristato savo idėją (iki 90 sekundžių);
  2. Visi pasirenka juos dominčią temą – tai nebūtinai turi būti tema, su kuria jie dirbo iki šiol;
  3. Sudaromos galutinės grupės.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Idėjos atrinkėjo grupėje ženkliukas Αποκτήστε αυτό το σήμα

Πληροφορίες σήματοςΥποστηρίξεις
Šio ženkliuko gavėjas/-a dirbo grupėje pristatant galutinę idėją kitoms grupėms. Ženkliuko gavėjas/-a išsirinko temą (grupę) su kuria norės dirbti tolimesniuose etapuose. Šio proceso metu ženkliuko gavėjas/-a pasitelkė kritinį ir analitinį mąstymus, bei prezentacinius gebėjimus pristatant savo idėją kitiems.
Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Užrašykite savo atsakymą: kas buvo lengva ir kas buvo sunku atliekant šią užduotį?
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Užrašykite savo atsakymą: kurią idėją išsirinkote su kuria dirbsite toliau?

Δεξιότητες

ESCO
#brainstorm ideas
ESCO
#dirbti komandoje
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 25 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Vilnius City of Learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

Kuriantys ateitį. Idėjos plėtojimas
Vilnius City of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists