Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

1. Vienišumas ir priklausymas

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

1. Vienišumas ir priklausymas

Συμμετοχή

Σχετικά

Užsiėmimo metu kalbama apie vienišumo jausmo ištakas bei gilumines priežastis. Analizuojama, kokių priemonių reiktų imtis, siekiant vienišumo jausmą transformuoti į priklausymo. Tyrinėjami įvairūs stereotipai apie vienatvę ir vienišumą. Pateikiami efektyvūs įrankiai, padėsiantys rezultatyviai dirbti su vienišumo jausmu savyje ir lydėti tame kitus.

00.00 - 04:00 Įvadas
04:00 - 07:15 Vienišumo, vienatvės ir vienumos sąvokų skirtumai
07:15 - 08:57 Priklausymo jausmo sąvokos reikšmė ir kuo jis skiriasi nuo vienatvės
09:00 - 13:12 Izoliacijos ir vidinės tuštumos aspektai
13:12 - 15:42 Kodėl yra jaučiamas tuštumos jausmas?
15:45 - 23:45 Užstrigimo vienišumo jausme priežastys
23:45 - 30:00 Jausmai, žengiantys šalia vienišumo
30:33 - 52:56 Vidinės transformacijos iššūkiai ir jų įveikimo būdai
52:56 - 55:00 Trumpas apibendrinimas
55:00 - 1:22:43 Ką reikėtų daryti, siekiant transformuoti vienišumo jausmą į priklausymo?

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

1. Vienišumas ir priklausymas Αποκτήστε αυτό το σήμα

Susipažinau su vienišumo ir priklausymo sąvokomis bei ypatybėmis.
Išklausius 1,5 val trukmės paskaitą gebu atpažinti vienišumo ir priklausymo elgsenų skirtumus ir mąstymo paternų ypatumus. Gebu sąmoningai reflektuoti savo mąstymo ir elgesio pasirinkimus šiuo atžvilgiu bei palydėti geresniame savęs supratime šiuo klausimu kitus.
Πρέπει να ολοκληρώσετε τουλάχιστον 1 εργασία για να λάβετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kokiomis gyvenimo aplinkybėmis patiriate vienišumo jausmą? O kokiomis priklausymo?
Kuris jausmas jums yra geriau žinomas ir dažniau patiriamas?
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kokius įsitikinimus, anot Kšištofo, reiktų pakeisti, siekiant transformuoti vienišumo jausmą? Į ką šis jausmas galėtų transformuotis?

Δεξιότητες

ESCO
#test for emotional patterns
ESCO
#offer emotional guidance in a crisis situation
ESCO
#have emotional intelligence
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (0)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

VIRSMAS
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists