Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

10. BAIMĖS IR JŲ ĮVEIKIMO BŪDAI

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

10. BAIMĖS IR JŲ ĮVEIKIMO BŪDAI

Συμμετοχή

Σχετικά

Jeigu ketinate įgyvendinti tokio pobūdžio programą pirmą kartą, perėjus visus jau prieš tai pateiktus žingsnius ir atliekant užduotis greičiausiai ne kartą išgyvenote vidinių prieštaravimų. Tai visiškai normalus procesas ir norime palinkėti jums žvelgti į tokias akimirkas ramiai ir taip pat metodiškai, kaip žvelgiate į jaunų žmonių patiriamus iššūkius, siekdami padėti juos įveikti.
Atminkite, kad abejojimas, prieštaravimai ir baimės yra visiškai priimtinos emocijos imantis naujos veiklos. Komforto zonos įveikimas visuomet sukelia prieštaringas mintis.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

10. BAIMĖS IR JŲ ĮVEIKIMO BŪDAI Αποκτήστε αυτό το σήμα

Susipažinau su savo jausmai programos planavimo eigoje ir susikūriau savipagalbos planą.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kokios baimės, dvejonės ar kitokie jausmai jums kyla planuojant programą? Kaip galite padėti juos sau įveikti?

Δεξιότητες

ESCO
#test for emotional patterns
ESCO
#have emotional intelligence
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

New Dimension in Career Guidance

Χρησιμοποιείται σε playlists

Ugdymo karjerai veiklų dirbtuvės
New Dimension in Career Guidance
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists