Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Kuriu save savanorystėje: Kūrybinės dirbtuvės

Tuesday, December 6, 2022 12:30 - 13:30
Add to calendar
Kalvarijų g. 137E, 08211 Vilnius, Lithuania
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Kuriu save savanorystėje: Kūrybinės dirbtuvės

Tuesday, December 6, 2022 12:30 - 13:30
Kalvarijų g. 137E, 08211 Vilnius, Lithuania
Συμμετοχή

Σχετικά

Konferencijos metu vyksta keli skirtingi užsiėmimai, tiek jaunimo darbuotojams ar dirbantiems su savanoryste, specialistams, tiek jauniems žmonėms, kurie įkvėpia kurti pozityvius pokyčius:

Ilgalaikių ir trumpalaikių savanorių vadybos principai (VšĮ „Socialinis veiksmas" vadovė Milda Lukoševičiūtė)

Jaunimo organizacijų reikšmė savanorystėje. VJOSAS patirtis (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas" pirmininkas Šarūnas Grigonis ir VJOSAS komanda iš Valdybos bei Biuro)

Mano savanorystės žemėlapis ( „Lietuvos atgajos“ komunikacijos ir plėtros vadovė Ieva Stogevičiūtė)

Kūrybiški sprendimai kasdien (SMK programų vadovas, dėstytojas, režisierius, scenaristas Raimondas Paškevičius)

Kaip nepaskęsti misinformacijos jūroje? („Lietuvos skeptiškas jaunimas" vadovas Šarūnas Bačiliūnas ir organizacijos darbuotoja Silvija Stasiulevičiūtė)Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Kuriu save savanorystėje: Kūrybinės dirbtuvės Αποκτήστε αυτό το σήμα

Šis ženkliukas patvirtina, kad dalyvavau viename iš užsiėmimų:

Ilgalaikių ir trumpalaikių savanorių vadybos principai (VšĮ „Socialinis veiksmas" vadovė Milda Lukoševičiūtė)

Jaunimo organizacijų reikšmė savanorystėje. VJOSAS patirtis (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas" pirmininkas Šarūnas Grigonis ir VJOSAS komanda iš Valdybos bei Biuro)

Mano savanorystės žemėlapis ( „Lietuvos atgajos“ komunikacijos ir plėtros vadovė Ieva Stogevičiūtė)

Kūrybiški sprendimai kasdien (SMK programų vadovas, dėstytojas, režisierius, scenaristas Raimondas Paškevičius)

Kaip nepaskęsti misinformacijos jūroje? („Lietuvos skeptiškas jaunimas" vadovas Šarūnas Bačiliūnas ir organizacijos darbuotoja Silvija Stasiulevičiūtė)

ir nuodugniau susipažinau bei įgijau žinių, praktinių įgūdžių savanorystės veiklų lauke.


Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kokias žinias/gerąjį pavyzdį/praktinius įrankius išsinešate iš šio užsiėmimo? Kaip tai panaudosite savo gyvenime?

Τοποθεσία

Kalvarijų g. 137E, 08211 Vilnius, Lithuania

Δεξιότητες

ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#undertake continuous professional development in social work
#nauji darbai savanorystėje
ESCO
#cooperate with professionals
ESCO
#keep up with trends
Savanorystė su vaikais ir jaunimu
Προστέθηκε στην playlist (1)
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras

Χρησιμοποιείται σε playlists

Konferencija: Kuriu save savanorystėje
Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras
Δημιουργήθηκε στο Savanoriauk Vilniuje
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists