Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
5

Moteriškumas kaip patriarchato fikcija

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Moteriškumas kaip patriarchato fikcija

Συμμετοχή

Σχετικά

Pradedame keturių renginių ciklą, kuriuos ves Gabrielė Garlaitė - studijavusi psichologiją ir baigusi kūno kultūros pedagogiką, buvusi jaunimo darbuotoja. Anot Gabrielės feminizmas yra veiksmažodis, todėl ji save pristato, kaip feminizmo praktikuotoją.Ir Brigita Ruzienė, kuri baigusi etiką bei socialinę pedagogiką ir gyvenime didelę savo laiko dalį skiria feminizmo filosofijos nagrinėjimui. Pasak Brigitos, feminizmas yra gyvenimo būdas, kuris atveria platesnius mąstymo klodus ir tikslingą savęs suvokimą.Šiuose užsiėmimuose nagrinėsime feminizmo sampratą, moters suvokimą ir vertinimą visuomenėje, bei kokia moteris gali būti iš tiesų. Aktyviai diskutuojant ir naudojant tam tikrus neformaliojo ugdymo metodus bei pristatant teorijos aspektus, ieškosime atsakymų ir krypčių kartu. Gilinsimės į moteriškumo sampratą ir to kūrimo eigą bei pasėkmes.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Kokia yra normali moteris?
Υποχρεωτικό
2 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#address problems critically
ESCO
#interview people
ESCO
#customer insight
ESCO
#have emotional intelligence
ESCO
#follow ethical code of conduct
ESCO
#prepare youths for adulthood
ESCO
#ugdyti individualius įgūdžius
ESCO
#show confidence
ESCO
#continuous improvement philosophies
ESCO
#sex education
ESCO
#communication principles
ESCO
#identify opportunities
ESCO
#encourage students to acknowledge their achievements
ESCO
#perform self-assessment
ESCO
#analyse issues
ESCO
#be in touch with your body
ESCO
#history
ESCO
#kūno pažinimas
ESCO
#have emotional intelligence
ESCO
#report facts
ESCO
#verify feasibility
ESCO
#laisvalaikis
ESCO
#identify suspicious behaviour
ESCO
#use logical reasoning
ESCO
#moderate a debate
ESCO
#psychology
ESCO
#speak in public
ESCO
#biosecurity
ESCO
#philosophy
ESCO
#health education
ESCO
#social interaction
ESCO
#ethics
ESCO
#sex education
ESCO
#support gender equality
ESCO
#perceive the context
ESCO
#analyse issues
ESCO
#thinking
ESCO
#thinking
ESCO
#reinforce positive behaviour
Δραστηριότητες: 4
Ξεκίνησε: 8
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 9 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Žalianamis
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists