Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

activities

1
18 Mar, 18:24
Komunikacija
Volunteers for Talent Together entrepreneurship project
Pabėgėlių Taryba (Refugee Council of Lithuania)
#team working, #plan events, #apply social media marketing, #entrepreneurship
Συμμετοχή
1
31 Mar, 09:00
Savanorystė su vaikais ir jaunimu
Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras
#team-working, #demonstrate willingness to learn, #attend events, #social interaction
1
Savanorystė su vaikais ir jaunimu
Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras
#use digital instruments, #analizuoti interneto turinį, #involve volunteers, #savanorystė
2
Savanorystė su vaikais ir jaunimu
Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras
#team working, #communications, #strategic planning
12
Network of Cities and Regions of Learning
#adult education, #Design value, #Analyse the context, #Be curious and open, #recognise opportunities, #Inspire and get inspired, #Think sustainably, #Communicate effectively, #Use media effectively, #Plan and organise, #Identify, create and seize opportunities, #show entrepreneurial spirit, #Develop ideas, #Think strategically
1
2 Mar, 11:30
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Network of Cities and Regions of Learning
#Identify, create and seize opportunities, #Be curious and open, #Develop ideas
9
Social competence
VšĮ „Ne imti, bet duoti“
#socialinė komunikacija, #komandinio darbo principai, #social interaction
1
Kultūra
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“
#organise an exhibition
1
6 Mar, 15:38
Savanorystė su vaikais ir jaunimu
Vilniaus Naujosios Vilnios mokslevių kūrybos namai
1
Savanorystė su vaikais ir jaunimu
Žalianamis
#take on a leadership role, #plan events, #communication, #develop time management skills
1
Komunikacija
VšĮ „Globalūs projektai“
#kūrybiškumas, #numeracy and mathematics, #desktop publishing
1
4 Mar, 09:45
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Network of Cities and Regions of Learning
#Inspire and get inspired, #Communicate effectively, #Use media effectively
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists