About
Playlists
Sign up
1

Kuriantys ateitį. Idėjų atrinkimas savarankiškai grupėje

Join
OverviewBadgesEndorsements

Kuriantys ateitį. Idėjų atrinkimas savarankiškai grupėje

Join

Content

Dabar kiekviena grupė turi po vieną idėją, kurią yra pasirengusi pristatyti. Jūsų idėja gali viską pakeisti, tačiau, jei nepavyks jos tiksliai pristatyti, ji gali nesudominti kitų. Šiame proceso etape vis dar įmanoma pereiti į kitą grupę, jei jos idėja skamba patraukliau.Šio pratimo tikslas – pašalinti dalį idėjų ir kiekvienam dalyviui rasti labiausiai jam tinkančią grupę, kurioje jis tęstų darbą.Tikimės, kad po šio etapo neliks labai daug idėjų, nes reikia turėti galimybę pritaikyti idėją (-as). Idėjų skaičius priklauso nuo jūsų grupės dydžio: jei yra mažiau nei dešimt žmonių, patartina turėti tik vieną ar dvi idėjas, kurias galėtumėte įgyvendinti; jei yra 20 žmonių – ne daugiau kaip keturias idėjas ir t. T.
Jums reikės: didelio formato popieriaus, flomasterių, vertinimo lentelės (priede)
Yra priemonių, kurios padės palyginti ir atsirinkti idėjas. Atminkite, kad po šio etapo idėjos bus toliau plėtojamos. Jei atrodo, kad nei viena iš idėjų nėra būtent ta, kuriai norite įsipareigoti, pasirinkite idėją, kuri bent kažkiek atrodo įdomi.Idėjoms atmesti ir naujoms grupėms formuoti siūlome naudoti toliau aprašytą vertinimo taškais sistemą:
  1. Kiekviena grupė pristato savo idėją ir pritvirtina pristatymo lapą prie sienos (jeigu dirbate online siūlome naudoti padlet.com) . Nepamirškite laiku sustoti (90 sekundžių).
  2. Kiekvienas užpildo veiklos priede esančią vertinimo lentelę.
  3. Užpildę lentelę, suskaičiuokite, kurios idėjos surinko daugiausiai taškų.
  4. Tada sudėkite visų lentelių taškus ir atitinkamai suskirstykite idėjas.
  5. Pasirinkite tiek idėjų, kiek yra grupių.
  6. Ant sienos palikite tų idėjų pristatymo lapus, kurias dalyviai pasirinko kaip įdomias. Jei įmanoma, grupės turi būti vienodo dydžio.
  7. Dabar jau turėtumėte turėti savo galutinę (-es) grupę (-es), todėl keliaukite į kitą etapą.

Resources

  • Vertinimo lentelė

Get activity badge

Idėjos atrinkėjo grupėje ženkliukas 2 Get this badge

Badge informationEndorsements
Šio ženkliuko gavėjas/-a dirbo grupėje ir naudojo vertinimo taškų sistemą atrinkinėdamas/-a galutinę idėją, kurią plėtos kituose etapuose. Šio proceso metu ženkliuko gavėjas/-a pasitelkė kritinį ir analitinį mąstymus, bei prezentacinius gebėjimus pristatant savo idėją kitiems.
You have to finish all tasks to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Užrašykite savo atsakymą: kas buvo lengva ir kas buvo sunku atliekant šią užduotį?
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Užrašykite savo atsakymą: kuri idėja buvo išrinkta?

Skills

ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#assessment processes
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Share:

Organisers

Vilnius City of Learning

Used in playlists

Kuriantys ateitį. Idėjos plėtojimas
Vilnius City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists