About
Playlists
Sign up
1

Kuriantys ateitį. Idėjų atrinkimas pavieniui

Join
OverviewBadgesEndorsements

Kuriantys ateitį. Idėjų atrinkimas pavieniui

Join

Content

Šio etapo tikslas – sumažinti idėjų skaičių.Tai nebūtinai turi būti jūsų galutinis sprendimas, nes vėliau galėsite idėjas įvertinti ir pritaikyti. Tačiau dabar svarbu pasirinkti vieną idėją, kurią toliau plėtosite. Jei jau žinote, su kuria idėja norite toliau dirbti, žinoma, rinkitės ją. Jeigu ne, galite rinktis, atsižvelgdami į taškus ar kolegų nuomonę. Bet kuriuo atveju, išgirsti kitų nuomonę gali būti naudinga.
Jums reikės: Vertinimo lentelės (priede)
Iki šiol tikriausiai galvojote tik apie savo idėjas. Šiame etape būtų gerai išgirsti kitų žmonių mintis ir nuomones. Jei turite dešimt gerų idėjų, nesistenkite kolegoms pristatyti jų visų, nes jiems gali būti nuobodu.
  1. Pasirinkite 2 – 4 geriausias idėjas.
  2. Paruoškite ir parepetuokite trumpą, glaustą kiekvienos idėjos pristatymą, trunkantį ne ilgiau kaip 90 sekundžių.
  3. Ruošdami savo pristatymą, pagalvokite apie šiuos dalykus: - Kokią problemą ar iššūkį sprendžiate? Kas susiduria su šia problema? - Koks sprendimas? Kokia šio sprendimo nauda žmogui, kuris susiduria su šia problema?
  4. Paruošę savo idėjų pristatymus, pristatykite jas kolegoms ar net potencialiai tikslinei grupei.
  5. Jei turite keletą idėjų, paprašykite įvertinti jas veiklos preide esančioje vertinimo lentelėje.
  6. Surinkite lenteles ir suskaičiuokite, kuri iš jūsų idėjų surinko daugiausiai taškų.
Kito žingsnio tikslas – pradėti tobulinti laimėjusią idėją.

Resources

  • Vertinimo lentelė

Get activity badge

Idėjos atrinkėjo individualiai ženkliukas Get this badge

Badge informationEndorsements
Šio ženkliuko gavėjas/-a dirbo individualiai ir naudojo vertinimo taškų sistemą atrinkinėdamas/-a galutinę idėją, kurią plėtos kituose etapuose. Šio proceso metu ženkliuko gavėjas/-a pasitelkė kritinį ir analitinį mąstymus, bei prezentacinius gebėjimus pristatant savo idėją kitiems.
You have to finish all tasks to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Užrašykite savo atsakymą: kas buvo lengva ir kas buvo sunku atliekant šią užduotį?
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Užrašykite savo atsakymą: kuri idėja buvo išrinkta?

Skills

ESCO
#enrich the key idea
ESCO
#assessment processes
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Share:

Organisers

Vilnius City of Learning

Used in playlists

Kuriantys ateitį. Idėjos plėtojimas
Vilnius City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists