About
Playlists
Sign up
1

1. D. Kolbo mokymosi ratas

Join
OverviewBadges

1. D. Kolbo mokymosi ratas

Join

Content

1980-aisiais metais Daividas Kolbas įkurdinėjo naująją, tuometinę, mokymosi struktūrą “Experience Based Learning System”, turėdamas tikslą tirti ir vystyti efektyvius praktinius sprendimus empirinio mokymosi srityje.

Jo teorija apie keturis pagrindinius žmogaus mokymosi etapus arba mokymosi fazes taip pat yra gerai žinoma kaip Kolbo mokymosi rato metodas.

Šis metodas ugdo efektyvaus mokymosi ir įvairių gyvenimo patirčių integravimo įgūdį.

Todėl šioje veikloje detaliau susipažinsime su šio mokymosi modelio struktūra ir veikimo principais.

Visas šio modelio ciklas skirstomas į keturis pagrindinius etapus:

Konkreti patirtis, kuri yra išgyvenama tokia, kokia ji yra dar kol kas be intensyvesnių vertinimų ir aptarimų. Šiame etape svarbiausias yra konkretaus individo subjektyvus patyrimas, emocijos ir jausmai, kuriuos jis patiria.

Refleksija ir apmąstymas. Šiame etape individas jau yra atsitraukęs nuo išgyventos patirties ir žvelgia į jos siužetą, tarsi žiūrėdamas filmą, kuriame jis pats - pagrindinis (o, galbūt, ir nebūtinai pagrindinis) veikėjas. Šiame etape dar nėra daromos konkrečios išvados, jame gali vyrauti patys įvairiausi jausmai ir išgyvenimai, tiek teigiami, tiek neigiami.

Abstraktus konceptualizavimas, kurio metu visa antrame etape surinkta informacija pradedama struktūruoti į konkretesnes formas ir paveikslus. Šiame etape atsiranda išvados ir prielaidos, leidžiančios apibendrinti ir suspausti visą išgyventą patirtį iki vieno ar kelių konkretesnių žodinių ir emocinių darinių.

Aktyvus eksperimentavimas. Tai žingsnis, kuriame trečiojo etapo metu padarytos išvados pritaikomos realiame veiksme. Šiame etape, priklausomai nuo patirties pirmame etape ilgumo, intensyvumo ir reikšmės, gali keistis konkretūs įpročiai individo gyvenime, padaromi vienokie ar kitokie pokyčių sprendimai.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

D. Kolbo mokymosi ratas Get this badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad susipažinau su D. Kolbo mokymosi modeliu, jo struktūra ir veikimo principais.
You have to finish 1 task to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Kviečiame prisiminti ir pasirinkti kokią nors vieną reikšmingą savo gyvenimo situaciją ir išsamiai apžvelgti ją atsakant į šiuos klausimus:

1. Kokia tai buvo konkreti patirtis? Kokie konkretūs faktai, vaizdiniai, garsai, patyrimai ją lydėjo?
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Kaip vyko refleksijos procesas? Kokios emocijos, mintys, klausimai vyravo tuo metu?
Task no.3
Evidence verified by: one activity organiser
Kokios konkrečios išvados buvo padarytos reflektuojant? Kas suteikė galimybę pasidaryti būtent tokias išvadas?
Task no.4
Evidence verified by: one activity organiser
Kokių sprendimų imtasi, atsižvelgiant į šias išvadas?
Task no.5
Evidence verified by: one activity organiser
Kokią naują patirtį tai sukūrė?

Badges
1

Skills

ESCO
#self-reflection
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Time to complete: 20 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance

Used in playlists

Mokymasis ir mąstymas
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists