Vilnius City of Learning
About
Playlists
Sign up
1

Diskusija: Perspektyvaus jauno žmogaus ugdymo kriterijai

Join
OverviewBadges

Diskusija: Perspektyvaus jauno žmogaus ugdymo kriterijai

Join

Content

Spalio 7 d. vykusią tarptautinę konferenciją „New Dimension in Career Guidance“ uždarė diskusija „Perspektyvaus jauno žmogaus ugdymo kriterijai“. Šioje diskusijoje susirinko nacionaliniu lygiu veikiantys ugdymo karjerai specialistai:

🔹 Lietuvos Junior Achievement vadovė Andzelika Rusteikienė.
LJA kasdienybėje ugdymas karjerai yra neatsiejama veiklos kryptis, kuri prasideda nuo savęs pažinimo ir praktinės patirties antreprenerystės veiklose kaupimo.

🔹 Euroguidance Lietuva profesinio orientavimo projekto ambasadorius Lietuvoje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas tarptautinių projektų vadovas ir karjeros konsultantas Laurynas Puidokas.
Laurynas jau daugiau nei penkerius metus veda mokymus ir seminarus apie karjeros pasirinkimą bei pokyčius moksleiviams ir suaugusiems, konsultuoja karjeros klausimais, yra išleidęs metodines priemones „Ugdymo karjerai veiklos planas“ bei „Karjeros pamokos“ gimnazijose dirbantiems karjeros specialistams, įvairiose organizacijose parengęs ir įgyvendinęs nacionalinius bei tarptautinius projektus susijusius su karjeros konsultavimu ir ugdymu karjerai.

🔹 Karjeros konsultantė, lektorė, Karjeros specialistų asociacija - LKSA direktorė, steigėja ir narė Daiva Šilienė.
Daiva ugdymo karjerai srityje yra nuo 2012 m. ir po daugiau nei 3550 valandų karjeros konsultacijų, patyriminių mokymų mokiniams, jaunimui bei suaugusiems, valandų nebeskaičiuoja, nes svarbesni yra kiti dalykai: veikla profesinio orientavimo darbo grupėse aukščiausiu lygmeniu, ugdymo karjerai mokymų programų kūrimas ir įgyvendinimas karjeros specialistams, pagalbos vaikui specialistams, socialinės rizikos ir vaikų globos namų jaunuoliams, nuolatinis karjeros konsultavimas, remiantis šiuolaikinės karjeros samprata bei darbas su mokiniais.

🔹Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) Trakų rajono mokinių savivaldų informacijos centro pirmininkė Goda Bendzelauskaitė.
Goda jau kelis metus aktyviai įsitraukus į jaunimo politiką regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Inicijuoja ir vykdo socialinius pokyčius savivaldybių, Erasmus+, Europos Solidarumo korpuso, Active Citizens ir kitų programų projektų rėmuose. Neformalus ugdymas tapo ne tik bendruomenių poreikių patenkinimo ir aktualių problemų sprendimų įrankiu, bet ir padėjo atrasti save karjeros spektre.

🔹LiJOT valdybos narė ir organizacinės psichologijos magistrantūros pirmo kurso studentė Karolina Poškutė.
Karolina nevyriausybinėse organizacijse sukasi jau daugiau nei ketverius metus, nuo to, kai įstojo studijuoti psichologiją ir tapo Lietuvos psichologijos studentų asociacija organizacijos nare, o vėliau ir išsibandė save įvairių projektų koordinavime bei finansininkės, prezidentės ir viceprezidentės pozicijose. Per tą laiką teko ne tik pačiai augti kaip jaunam žmogui semiantis įvairiausių patirčių, bet ir matyti kitus jaunus savęs ieškančius ir atrandančius žmones. Karolina nevyriausybiniame sektoriuje atrado, kad ne kaip kitur, kaip tik savanorystėje galime atrasti geriausią gyvenimo mokyklą – kurdami vardan kitų geriau pažinti save ir atrasti ko iš tiesų norime iš gyvenimo.

Diskusiją moderuoja Lietuvos atvirųjų jaunimo centrų asociacijos pirmininkė, edukatorė, Žalianamis - atviras jaunimo centras jaunimo darbuotoja ir aktyviai nuo paauglystes darbo su jaunimu lauke veikianti Brigita Baškevičiūtė.

Kartu su diskusijos dalyviais buvo keliami klausimai apie perspektyvaus jauno žmogaus ugdymo kriterijus ir ieškomi inovatyvūs sprendimų būdai.

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Perspektyvaus jauno žmogaus ugdymo kriterijų žinovas Get this badge

Ženklelis patvirtina, kad jo savininkas dalyvavo atviroje diskusijoje apie perspektyvaus ir laimingo jauno žmogaus ugdymo kriterijus.
Tasks
Task no. 1
Evidence verified by: one activity organiser
Pasidalinkite mintimis ir įžvalgomis, kurios kilo klausantis diskusijos.

Badges
1

Skills

ESCO
#support the positiveness of youths
ESCO
#coach young people
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Time to complete: 1 hour
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance

Used in playlists

Sisteminis žvilgsnis ir tęstinumas kelyje link kokybės ugdant karjerai
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap