About
Playlists
Sign up
1

1. Suaugusiųjų neformaliojo ugdymo programų paraiška

Join
OverviewBadges

1. Suaugusiųjų neformaliojo ugdymo programų paraiška

Join

Content

Šiame žingsnyje kviečiame susipažinti su suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų ir Individualių mokymosi paskyrų (IMP) finansavimo tvarka ir susijusiais dokumentais, kurie Jums bus aktualūs rengiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2023/10/AR_2023-06-01.pdf

INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOS MODELIO APRAŠAS:

INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOS ADMINISTRAVIMO IR ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TOBULINTI KOMPETENCIJAS IR (ARBA) JŲ ĮGYTI PER ŠIĄ SISTEMĄ FINANSAVIMO BEI KONKURSO GAUTI FINANSAVIMĄ, SKIRIAMĄ DALYVAUTI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOSE, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS:

DĖL INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE SKELBIAMŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2023/10/isakymas-d%C4%97l-IMP-Kokybes.pdf

NAUDOTOJO VADOVAS SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOMS:

Susipažinę su aukščiau išvardintais dokumentais, užsiregistruokite ŠMIR ir NŠPR sistemose.

1. Susipažinkite su ŠMIR tnklapiu, užsiregistruokite jame arba susitikslinkite, ar Jūsų įstaiga yra užregistruota sistemoje: https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/index.xhtmlhttps://www.kpmpc.lt/kpmpc/teises-aktai-2/

2. Susipažinkite su IMP sistemoje registruoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas skirtu tinklapiu bei jame esančia informacija bei užsiregistruokite joje: https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/

Atkreiptinas dėmesys, jog užsiregistruoti NŠPR sistemoje galėsite tik tuo atveju, jeigu jau esate registruoti ir patvirtinti kaip neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų tiekėjai ŠMIR sistemoje.
Programos pateikimo ir įgyvendinimo etapai


IMP sistemos dalyviai


3. Susipažinkite su www.kursuok.lt platforma ir programų turinio rengimo vedliu:Resources

Get activity badge

1. Susipažinimas su suaugusiųjų neformaliojo ugdymo programų paraiška Get this badge

Šiame žingsnyje kviečiame dalyvis susipažino su bazine informacija apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų kūrimo tvarka bei paraiškos pildymo gairėmis.https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Šiame žingsnyje jūs susipažinote su suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų ir individualių mokymosi paskyrų sistema, finansavimo tvarka ir susijusiais dokumentais, kurie Jums bus aktualūs rengiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Kokius esminius momentus pasižymėjote, supratote apie IMP programą?
Ar pavyko užsiregistruoti sistemoje?

Skills

JRA-JD
#Gebėjimas parengti projekto paraiškas
Science
Added to playlist (1)
Time to complete: 1 hour
Share:

Organisers

Gintarė Joteikaitė

Used in playlists

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ RENGĖJŲ MOKYMAI
Gintarė Joteikaitė
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists