About
Playlists
Sign up
1

Tyrinėjam skautybę ir augam skautiška dvasia

Join
OverviewBadges

Tyrinėjam skautybę ir augam skautiška dvasia

Join

Content

Šios 8 veiklos padės patyrinėti skautybę ir auginti skautišką dvasią.Išsirinki sau tinkamiausią.
 1. Išmok lankstyti Lietuvos vėliavą.https://www.youtube.com/watch?v=cl08qNQO_n8&feature=emb_logo
 2. Plauk rankas - ir prisimink skautų priesakus!Būti pilietiškas gali ir paprasčiausiai saugodamas save ir kitus. Plauk rankas... o kad neprailgtų - perskaityk ar iš atminties pasakyk visus skautų priesakus; užtruksi būtent tiek, kiek reikia rankoms nusiplauti tinkamai!
 3. Susitvarkyk skautišką uniformąSusisiūk emblemas, nusisiūk pasenusias, išsisiuvinėk vardą.
 4. Papasakok tėveliams/seneliams, kokius geruosius darbus daro skautai, ir kartu padarykite gerąjį darbelį namuose ar aplink juos.
 5. Sukurk skautišką kryžiažodį ir nusiųsk savo vadovui, kad išspręstų.https://www.armoredpenguin.com/crossword/
 6. Atsispasdink ir nuspalvink.https://www.scribd.com/document/348742081/Skauto-spalvinimo-ir-u%C5%BEduo%C4%8Di%C5%B3-knygel%C4%97?fbclid=IwAR3G_YabYBHitlq1SvVkpLM2qLwyMG2LhCZAAQI-Epl7e_S-A1wC6TYbm5U
 7. Skautiški įgūdžiai:https://mano.skautai.lt/uploads/media/2312/ls-jaunimo-programa-gaires-vadovui.pdf
 1. išsirink įgūdį 92-117 psl.
 2. įsivertink dabartinį lygmenį
 3. suplanuok, ką tiksliai gilinsi
 4. ruoškis savarankiškai arba suburk bendraminčių skiltį
 5. susisiek su vadovu, skiltimi ir įsivertink įgūdį
 1. Planuoju skautiškus metusGilink planavimo ir reflektavimo įgūdžius. Atsispausdink ir pildyk:https://www.scribd.com/document/374936762/Skauti%C5%A1ki-metai

Resources

Get activity badge

Skautybės dvasios kelėjo ženkliukas Get this badge

Šio ženkliuko gavėjas(-a) tyrinėjo skautybę ir augino skautišką dvasią atlikdamas vieną ar kelias pasiūlytas veiklos užduotis.
Veiklos užduotys:
 1. Išmokti lankstyti Lietuvos vėliavą.
 2. Plauti rankas - ir prisiminti skautų priesakus!
 3. Susitvarkyti skautišką uniformą.Susisiūti emblemas, nusisiūti pasenusias, išsisiuvinėti vardą.
 4. Papasakoti tėveliams/seneliams, kokius geruosius darbus daro skautai, ir kartu padaryti gerąjį darbelį namuose ar aplink juos.
 5. Sukurti skautišką kryžiažodį ir nusiųsti savo vadovui, kad išspręstų.
 6. Atsispasdinti ir nuspalvinti skautiškus simbolius ir raštus.
 7. išsirinkti ir gilintis į skautišką įgūdį.
 8. Gilinti planavimo ir reflektavimo įgūdžius.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Parašyk, kokias užduotis atlikai ir kaip sekėsi?

Skills

ESCO
#engage in citizenship through digital technologies
Civic engagement
Added to playlist (1)
Time to complete: 1 hour 30 minutes
Share:

Organisers

Lietuvos skautija

Used in playlists

Skautaujame namuose! Tyrinėjimai
Lietuvos skautija
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists