About
Playlists
Sign up

New Dimension in Career GuidanceWhat we do

Koncentruotas metodinis leidinys ir jo pagrindu sukurti mokymosi grojaraščiai jaunimo darbuotojams suteiks įrankius, padėsiančius vykdyti karjeros orientavimą atvirame darbe su jaunimu. Šie įrankiai – tai Žalianamis – atviras jaunimo centras, Young Folks LV ir IT-школа MyFreedom organizacijų sėkmingos patirtys palydint jaunus žmones į darbo rinką per individualų darbą, grupines veiklas ir kitokio pobūdžio įveiklinimą. Asociacija Madrus kartu su Badgecraft organizacija suteiks šiai metodikai patrauklią jaunimo darbuotojams formą mokytis jos taikymo online režimu Vilnius – besimokantis miestas platformoje.

Siekiant sukurti kuo tikslesnę, jaunimo bei jaunimo darbuotojų poreikius atliepiančią metodiką projekto rėmuose vykdome tarpsektorinio bendradarbiavimo principu paremtą situacijos apžvalgą, kurioje dalyvauja skirtingų amžiaus grupių jaunimo focus grupės, įvairiose organizacijose dirbantys ir nepriklausomi karjeros konsultantai, jaunimo darbuotojai, o taip pat ir organizacijos bei institucijos, vykdančios įvairias karjeros orientavimo formas ir projektus šioje srityje. Jau esame susitikę su Vilniaus universitetas / Vilnius University Karjeros centru, Lietuvos karjeros specialistų asociacija, Kalba.Lt karjeros konsultavimo skyriumi, mentorystės platforma idialogue, dar nemažai susitikimų laukia artimiausiu metu. Įžvalgų turime nemažai, tačiau jomis plačiau pasidalinsime lapkričio pabaigoje, pasibaigus šiai tyrimo daliai, kuri yra vykdoma trijose metodiką ruošiančiose valstybėse: Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje.
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists