О нас
Плейлисты
Зарегистрироваться
4

Mokymasis ir mąstymas

Присоединяйтесь
ОбзорБейджи

Mokymasis ir mąstymas

Присоединяйтесь

Содержание

Daugybė mokslininkų visame pasaulyje jau ne vienus metus iš įvairių perspektyvų tyrinėja žmogaus mokymosi ir pažinimo mechanizmus, darančius įtaką tiek žmogaus išgyvenimui, tiek visos žmonijos nuolatinio tobulėjimo procesui.

Vienas garsiausių mokslininkų, XX a. iškėlęs į viešumą tyrimų rezultatus, atvėrusius žmogaus nesąmoningo išmokimo plotmes, buvo Ivanas Pavlovas. Pavlovas atrado sąsają tarp šuns, dalyvavusio eksperimente, jam tiekiamo maisto ir prieš patiekiant maistą suskambančio garso. Ilgainiui šuns kūnas, pasąmoningai susiejęs garsą su maisto tiekimu, imdavo reaguoti (jo kūne išsiskirdavo seilės) net ir nematant paties maisto. Šis reiškinys buvo pavadintas klasikiniu sąlygojimu.

Pavlovas ir toliau tęsė savo tyrimus, atrasdamas vis daugiau naujų dalykų, tokių kaip reakcijos blėsimas ir atsinaujinimas, kuris parodė, kad kartą atrasta sąsaja gali būti laikinai išblėsusi, tačiau niekuomet galutinai nepamirštama ir gali atsinaujinti tinkamai dirginant. Taip pat buvo atrasti ir tokie reiškiniai kaip apibendrinimas ir atskyrimas – tai žmogaus gebėjimas atitinkamai reaguoti į panašius dirgiklius ir atskirti tuos, kurių skirtumai yra didesni. Ši savybė, nors ir skamba paprastai, tačiau yra viena svarbiausių rūšių išgyvenimui.

Burrhusas Fredericas Skinneris tyrinėjo teigiamo ir neigiamo pastiprinimų mokymosi procese vaidmenis. Jis atrado, kad teigiamas pastiprinimas visuomet skatina atlikti veiksmą, kurio ilgainiui išmokstama, o neigiamas pastiprinimas – imtis visų priemonių, kad diskomfortą keliantys pojūčiai tuojau pat pasibaigtų.

Albertas Bandura tyrinėjo žmogaus mokymosi stebint galimybes, teigdamas: „Mokytis būtų labai sunku, jau nekalbant apie tai, kad rizikinga, jei žmonės turėtų remtis vien tik savo pačių veiksmų padariniais, kurie nurodytų jiems, ką daryti.“ Vienas liūdniausių atradimų jo eksperimentuose buvo tai, kad stebėdamas žmogus įsisavina tiek teigiamo, tiek neigiamo elgesio, tokio kaip smurtas, neapykanta ar panašūs, patirtis. Stebint taip pat išmokstami ir perimami įvairūs stereotipai – lyčių, rasių, visuomenės klasių ir kiti. Taip, anot Banduros, vyksta socialinis modeliavimas, iš kurio ištrūkti, suprantant, kas iš tiesų yra teisinga, o kas – destruktyvu, pakankamai sunku.

Šiame mokymosi grojaraštyje, remdamiesi savo asmeninėmis konkrečiomis patirtimis, patyrinėsime galimus refleksinio pobūdžio mokymosi modelius.Мероприятия для завершения

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
1. D. Kolbo mokymosi ratas
Обязательно
20 минут
View full activity

Содержание

1980-aisiais metais Daividas Kolbas įkurdinėjo naująją, tuometinę, mokymosi struktūrą “Experience Based Learning System”, turėdamas tikslą tirti ir vystyti efektyvius praktinius sprendimus empirinio mokymosi srityje.

Jo teorija apie keturis pagrindinius žmogaus mokymosi etapus arba mokymosi fazes taip pat yra gerai žinoma kaip Kolbo mokymosi rato metodas.

Šis metodas ugdo efektyvaus mokymosi ir įvairių gyvenimo patirčių integravimo įgūdį.

Todėl šioje veikloje detaliau susipažinsime su šio mokymosi modelio struktūra ir veikimo principais.

Visas šio modelio ciklas skirstomas į keturis pagrindinius etapus:

Konkreti patirtis, kuri yra išgyvenama tokia, kokia ji yra dar kol kas be intensyvesnių vertinimų ir aptarimų. Šiame etape svarbiausias yra konkretaus individo subjektyvus patyrimas, emocijos ir jausmai, kuriuos jis patiria.

Refleksija ir apmąstymas. Šiame etape individas jau yra atsitraukęs nuo išgyventos patirties ir žvelgia į jos siužetą, tarsi žiūrėdamas filmą, kuriame jis pats - pagrindinis (o, galbūt, ir nebūtinai pagrindinis) veikėjas. Šiame etape dar nėra daromos konkrečios išvados, jame gali vyrauti patys įvairiausi jausmai ir išgyvenimai, tiek teigiami, tiek neigiami.

Abstraktus konceptualizavimas, kurio metu visa antrame etape surinkta informacija pradedama struktūruoti į konkretesnes formas ir paveikslus. Šiame etape atsiranda išvados ir prielaidos, leidžiančios apibendrinti ir suspausti visą išgyventą patirtį iki vieno ar kelių konkretesnių žodinių ir emocinių darinių.

Aktyvus eksperimentavimas. Tai žingsnis, kuriame trečiojo etapo metu padarytos išvados pritaikomos realiame veiksme. Šiame etape, priklausomai nuo patirties pirmame etape ilgumo, intensyvumo ir reikšmės, gali keistis konkretūs įpročiai individo gyvenime, padaromi vienokie ar kitokie pokyčių sprendimai.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

D. Kolbo mokymosi ratas Get this badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad susipažinau su D. Kolbo mokymosi modeliu, jo struktūra ir veikimo principais.
Для получения бейджа необходимо завершить 1 задание
Задания
Задание номер 1
Доказательства проверены: Один организатор мероприятия
Kviečiame prisiminti ir pasirinkti kokią nors vieną reikšmingą savo gyvenimo situaciją ir išsamiai apžvelgti ją atsakant į šiuos klausimus:

1. Kokia tai buvo konkreti patirtis? Kokie konkretūs faktai, vaizdiniai, garsai, patyrimai ją lydėjo?
Задание номер 2
Доказательства проверены: Один организатор мероприятия
Kaip vyko refleksijos procesas? Kokios emocijos, mintys, klausimai vyravo tuo metu?
Задание номер 3
Доказательства проверены: Один организатор мероприятия
Kokios konkrečios išvados buvo padarytos reflektuojant? Kas suteikė galimybę pasidaryti būtent tokias išvadas?
Задание номер 4
Доказательства проверены: Один организатор мероприятия
Kokių sprendimų imtasi, atsižvelgiant į šias išvadas?
Задание номер 5
Доказательства проверены: Один организатор мероприятия
Kokią naują patirtį tai sukūrė?
2. Devyni asmens mokymosi tipai
Обязательно
15 минут

Бейджи 4

Умения

ESCO
#plan learning
ESCO
#learning technologies
ESCO
#reflexion
ESCO
#e-learning
ESCO
#reflect on learning process
ESCO
#self-reflection
Мероприятия: 3
Начато: 45
Завершенный плейлист: 7
Время на выполнение: 50 минут
Поделиться:

Организаторы

New Dimension in Career Guidance
Badgecraft размещает эту платформу и разрабатывает ее вместе с ведущими образовательными организациями. Программа Европейского Союза Erasmus+ выделила софинансирование для создания первой версии этой платформы. Свяжитесь с support@badgecraft.eu.
Платформа
Изменить язык:
Со-финансировано в рамках программы Erasmus+ Европейского Союза
Домашняя страницаКартаМероприятияПлейлисты