Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
Όλα (712)Περιβάλλον & Οικολογία (17)Παγκόσμιος κόσμος (16)Διεθνή και διαπολιτισμικά (30)Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας (137)Τέχνες και πολιτισμός (35)Σπορ και ενεργός τρόπος ζωής (44)Πολιτική δέσμευση (86)Χειροτεχνία και κατασκευή (22)Επιστήμη (11)Τεχνολογία και υπολογιστές (28)Προσωπική ανάπτυξη (247)Δημιουργικότητα και Σχέδιο (39)

Τελευταίες ευκαιρίες

Ακολουθήστε το ενδιαφέρον σας για να βρείτε τι θέλετε να μάθετε και να μάθετε

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

Προτεινόμενες Δεξιότητες

ESCO
#personal development
ESCO
#social interaction
ESCO
#reflexion
ESCO
#think creatively
ESCO
#communication
ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#listen actively
ESCO
#be attentive
ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#have emotional intelligence
ESCO
#involve volunteers
ESCO
#adopt a relaxed posture
ESCO
#body language
ESCO
#project management
ESCO
#self-reflection
ESCO
#dėmesingai klausytis
ESCO
#communicate with target community
ESCO
#stimulate creative processes
ESCO
#engage in citizenship through digital technologies
ESCO
#kūno pažinimas
ESCO
#exercise sports
ESCO
#history
ESCO
#dance
ESCO
#create solutions to problems
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#exercise patience
ESCO
#perform self-assessment
ESCO
#socialinė komunikacija
ESCO
#e-learning
ESCO
#follow checklists
ESCO
#psychology
ESCO
#digital competencies
ESCO
#digital communication and collaboration
ESCO
#analyse issues
ESCO
#teamwork principles
ESCO
#work independently
ESCO
#communicate with youth
ESCO
#moderate a debate
ESCO
#prepare applications for grants
ESCO
#support gender equality
ESCO
#siūlyti naujas idėjas
ESCO
#seek funding
ESCO
#develop personal skills
ESCO
#attention to detail
ESCO
#use logical reasoning
ESCO
#advise on career
ESCO
#understand written Italian
ESCO
#ugdyti individualius įgūdžius
ESCO
#būti patikimam
ESCO
#understand spoken Italian

Learning Playlists

Complete Learning Playlist and earn digital Open Badges

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

View organisers

Εγγραφείτε ως διοργανωτής και προωθήστε τις ευκαιρίες σας στο Vilnius City of Learning

Προβολή όλων των διοργανωτών Γίνε συνέταιρος
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists