Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Kodas GŽR2021: Kernavė

Wednesday, January 27, 2021 19:00
Add to calendar
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Kodas GŽR2021: Kernavė

Wednesday, January 27, 2021 19:00
Συμμετοχή

Σχετικά

Susitikimas skirtas pažinčiai su unikalia Lietuvos paveldo vieta - pirmąja Lietuvos sostine Kernave, siekiama ištyrinėti jos svarbą pasaulio kontekste, taip pat susipažinti su šio krašto kultūros tradicijomis, kurios gyvos dar ir dabar. Susitikime dalyvauja istorikas Deimantas Ramanauskas, smuikininkė, folkloristė Rima Švėgždaitė ir archeologas Vykintas Vaitkevičius.


Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Cultural reserve of Kernavė/ Tautinis identitetas Kernavėje Αποκτήστε αυτό το σήμα

The recipient of the badge gained knowledge about Kernavė Archaeological site, about 35 km north-west of Vilnius in eastern Lithuania, represents an exceptional testimony to some 10 millennia of human settlements in this region, also participated in group activities and learned how to construct and defend an argument.
Ženkliuko gavėjas yra susipažinęs Kernavės archeologine vietove, jos unikalumu kultūrinio paveldo kontekste, dalyvavo grupinėse veiklose, mokėsi argumentuotai apginti savo nuomonę.

Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
  • Dirbdami komandose šifravote Kodas GŽR - 2021 pavadinimą. Kokį šifravimą sukūrė jūsų komanda?Working in teams, you encrypted the Kodas GŽR - 2021 name. What encryption did your team create?
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kas jums labiausiai patiko šio susitikimo metu?
what did you like the most in a meeting about Kernavė?

Δεξιότητες

ESCO
#persist
ESCO
#teamwork principles
ESCO
#memorise information
ESCO
#make decisions
ESCO
#history
ESCO
#educate people about nature
ESCO
#wildlife
ESCO
#inspire enthusiasm for nature
Τέχνες και πολιτισμός
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Youth camp "Gintarėliai"

Χρησιμοποιείται σε playlists

Kodas GZR - 2021 Youth Leadership Program
Youth camp "Gintarėliai"
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists