Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
12

Kodas GZR - 2021 Youth Leadership Program

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Kodas GZR - 2021 Youth Leadership Program

Συμμετοχή

Σχετικά

Šis sertifikatas išduodamas projekto Kodas GŽR - 2021 jaunimo programos dalyviams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, kurį organizavo Anglijos lietuvių vaikų vasaros stovykla „Gintarėliai“ drauge su Lithuanian Community of South Coast bei Lituanistine ugdymo studija „Jūra“.
Programą sudarė skirtingi etapai, kurių metu virtualiuose susitikimuose dalyviai nagrinėjo savo kultūrinį paveldą, gamtos svarbą žmogui ir žmogaus naudą arba žalą gamtai, tobulino socialinius įgūdžius, stiprino lyderystės, atsakomybės, kritinio mąstymo gebėjimus bei gamtosaugos įgūdžius. Projekto dalyviams ženkliukai buvo skiriami už savaitinius susitikimus (10 susitikimų), žygį ir finalines užduotis. Pirmojo ciklo metu susitikimuose projekto svečiai - etnologai, istorikai, gamtos fotografas - supažindino su Lietuvoje esančiomis UNESCO saugomomis vietovėmis, papasakojo apie jų svarbą pasauliniame kontekste, pateikė naujų ir įdomių faktų apie lankytinas Lietuvos vietas. Antrojo ciklo metu projekto dalyviai susitiko su Lietuvos keliautojais, kurie pasidalino savo nuotykiais ir patirtimi keliaujant po pasaulį neįpratais, dažnai pavojingais būdais, taip pat susitikikome su tolimų kraštų pasaulio lietuviais. Trečiajame susitikimų cikle dėmesys buvp skiriamas projekto dalyvių socialinės atsakomybės ugdymui ir stiprinimui, o įgytas žinias dalyviai išmėgino 10 km žygyje, kurį galėjo įveikti savo pasirinktoje vietovėje. Dalyviai, išklausę susitikimuose dėstytą medžiagą bei atlikę moderatorių parengtas refleksines užduotis, taip pat įveikę žygį, įgijo John Muir award sertifikatą, suteiksiantį pridėtinės vertės stojant į aukštąsias mokyklas UK bei svariai prisidėsiantį prie CV kūrimo.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Kodas GŽR2021: prisijungimas prie programos
Υποχρεωτικό
2 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#socialinė komunikacija
ESCO
#lead a team
ESCO
#teamwork principles
ESCO
#communication
ESCO
#wildlife
ESCO
#be friendly to travellers
ESCO
#corporate citizenship
ESCO
#practice sports
ESCO
#personalise travel holidays
ESCO
#educate people about nature
ESCO
#persist
ESCO
#memorise information
ESCO
#sporting activities
ESCO
#ecology
ESCO
#the study of birds
ESCO
#create legends
ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#history
ESCO
#communicate with target community
ESCO
#make decisions
ESCO
#self-reflection
ESCO
#fisheries
ESCO
#ecological principles
ESCO
#environmental science, environmental protection
ESCO
#inspire enthusiasm for nature
ESCO
#social interaction
ESCO
#implications of urban pollution
ESCO
#conserve natural resources
ESCO
#monitor nature conservations
Δραστηριότητες: 10
Ξεκίνησε: 43
Η playlist ολοκληρώθηκε: 8
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 20 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Youth camp "Gintarėliai"
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists