Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Kodas GŽR - 2021: partizanų takais Aukštaitijos nacionaliniame parke

Wednesday, February 3, 2021 19:00
Add to calendar
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Kodas GŽR - 2021: partizanų takais Aukštaitijos nacionaliniame parke

Wednesday, February 3, 2021 19:00
Συμμετοχή

Σχετικά

Veiklų metu dalyviai atras santykį tarp gamtos ir žmogaus, susipažins su didžiausiu Lietuvos nacionaliniu parku, kurio miškai globojo už laisvę kovojusius partizanus. Susitikime apie Aukštaitijos nacionalinio parko reikšmę Lietuvos istorijoje pasakos istorikas magistras Deimantas Ramanauskas, "Partizanų troba" Aurimas Rapalis papasakos apie Aukštaitijos nacionalio parko reikšmę partizanų judėjimui, o etnologijos mokslų daktarė Toma Grašytė - Jegelavičienė supažindins su Aukštaitijos krašto dainomis.


Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Partisan supporter badge/ Partizanų rėmėjo ženkliukas Αποκτήστε αυτό το σήμα

The recipient of the badge is acquainted with the history of Lithuanian partisans and also knows the importance of Aukstaitija National Park for the partisan movement.
Ženkliuko gavėjas yra susipažinęs su Lietuvos partizanų istorija ir ir žino Aukštaitijos nacionalinio parko svarbą partizanų judėjimui

Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kokiomis savybėmis pasižymi partizanas?
What qualities does partisan has to have?
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kas apdainuojama partizanų dainose?
What partisan's songs are about?

Δεξιότητες

ESCO
#social interaction
ESCO
#ecology
ESCO
#history
Περιβάλλον & Οικολογία
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Youth camp "Gintarėliai"

Χρησιμοποιείται σε playlists

Kodas GZR - 2021 Youth Leadership Program
Youth camp "Gintarėliai"
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists