Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Žiūrim laidas, filmus, skaitom knygas apie skautus.

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Žiūrim laidas, filmus, skaitom knygas apie skautus.

Συμμετοχή

Σχετικά

Čia rasi sąrašą rekomenduojamų filmų, laidų ir knygų apie skautus:
 1. „Istorijos detektyvų“ reportažas - Skautų 100-mečio retrospektyva (https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013706643/istorijos-detektyvai-latvijos-nepriklausomybes-diena-ir-skautai-lietuvoje?fbclid=IwAR1RD287LFc6rP3bzOhjUinulytyJ6T8WyWSUN9PshbLrSj2sTBqgzDSvp0)
 2. LRT laida "Mes nugalėjom" apie skautų atsikūrimą Atgimimo laikotarpiu ir pirmuosius įžodžiushttps://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000066060/dokumentine-apybraiza-mes-nugalejom
 3. Jubiliejinės stovyklos "Gėrio pėdomis" filmas:https://www.youtube.com/watch?v=WhyzT_tbauU&feature=emb_logo
 4. Radijo laidos "Laužų karta" įrašai:https://soundcloud.com/xfmlt/sets/lau-karta
 5. Perskaityk "Skautybę berniukams":https://mano.skautai.lt/uploads/media/2104/skautybe-berniukams-en.pdf
 6. Paskaityk BP gyvenimo istoriją:https://mano.skautai.lt/uploads/media/2108/roberto-baden-powellio-gyvenimo-istorija.pdf
 7. LRT laida "Mes nugalėjom" apie Baltijos kelią:https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013667321/dokumentine_apybraiza_mes_nugalejom?fbclid=IwAR3y5J1InH3fV-5XfafC5ebnmIvioLGKfG1Af2MGUq1ujriQxJimbz3nowU
 8. "7 Kauno dienų" reportažas apie skautus (2017m):https://www.youtube.com/watch?v=0hLihyHxQss&feature=emb_logo

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Skautų istorijos smalsautojo ženkliukas Αποκτήστε αυτό το σήμα

Šio ženkliuko gavėjas - skautas (-ė) rinkosi iš sąrašo knygų, filmų, laidų apie skautus ir gilino savo suvokimą apie skautybę.
Sąrašas rekomenduojamų filmų, laidų ir knygų apie skautus:
 1. „Istorijos detektyvų“ reportažas - Skautų 100-mečio retrospektyva.
 2. LRT laida "Mes nugalėjom" apie skautų atsikūrimą Atgimimo laikotarpiu ir pirmuosius įžodžius.
 3. Jubiliejinės stovyklos "Gėrio pėdomis" filmas.
 4. Radijo laidos "Laužų karta" įrašai.
 5. Perskaityk "Skautybę berniukams".
 6. Paskaityk BP gyvenimo istoriją.
 7. LRT laida "Mes nugalėjom" apie Baltijos kelią.
 8. "7 Kauno dienų" reportažas apie skautus (2017m).
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Pasidalinki, ką perskaitei ar peržiūrėjai iš pateikto sąrašo?

Δεξιότητες

ESCO
#history
ESCO
#read books
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Lietuvos skautija

Χρησιμοποιείται σε playlists

Skautaujame namuose! Tyrinėjimai
Lietuvos skautija
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists