Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
6

Skautaujame namuose! Tyrinėjimai

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Skautaujame namuose! Tyrinėjimai

Συμμετοχή

Σχετικά

Skautus dažnai sutiksi lauke, tačiau kol karantino laikotarpiu nevyksta "gyvos" skautiškos veiklos, skautaujame ir namie!
Šiame pilname iššūkių laikotarpyje, kuomet reikia saugoti Žemę ir likti namuose, sukūrėme 2 grojaraščius, skirtus neprarasti skautiško ūpo ir dvasios - ir susipažinti su skautiškomis veiklomis ne skautams. Kaip?
  1. IŠSIRINK keletą siūlomų veiklų (arba net sugalvok savo). Skautaudami esame smalsūs ir tyrinėjame pasaulį.
  2. SUSIPLANUOK, kaip ir kada viską įgyvendinsi. Skautaudami tampame savarankiškesni.
  3. VEIK!
  4. APŽVELK, ką nuveikei su namiškiais (arba susiskambink su draugais). Skautaudami kiekvieną patirtį paverčiame vertingu išmokimu.
Šiame grojaraštyje rasi įvairių veiklų, kurios padės pabandyti skautiškai tyrinėti pasaulį.
Grojarašačio fotografijos iš unsplash.com

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Tyrinėjam skautybę ir augam skautiška dvasia
Υποχρεωτικό
1 ώρα 30 λεπτά
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#play therapy
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#history
ESCO
#think creatively
ESCO
#personal development
ESCO
#read books
ESCO
#engage in citizenship through digital technologies
ESCO
#crafting
ESCO
#study artistic techniques
ESCO
#relay messages through radio and telephone systems
Δραστηριότητες: 5
Ξεκίνησε: 3
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 8 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Lietuvos skautija
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists