Vilnius City of Learning
About
Playlists
Sign up
6

Kuriantys ateitį. Ateities gebėjimai.

Join
OverviewBadges

Kuriantys ateitį. Ateities gebėjimai.

Join

Content

Šiandien jauni žmonės - galbūt tokie kaip jūs - į gyvenimą žvelgia plačiai. Jūs žinote, kad darbo pasaulis greitai keičiasi. Visą gyvenimą trunkanti karjera nebeatrodo reali ir patraukli, nes gyvenimas - pilnas pasirinkimų ir galimybių.
Jūs taip pat galite rinktis įvairius mokymosi kelius, kurie vingiuoja ir už mokyklos sienų. Jūsų telefonas sujungia jus su visos planetos mokytojais ir mentoriais, mokymosi galimybėmis ir bendruomenėmis.
Jūs galite prisijungti prie šių galimybių penkioms minutėms ar penkioms dienoms ir taip pradėti dar vieną savo mokymosi nuotykį ar dar vieną darbo projektą.
 • Kaip visa tai išnaudosite?
 • Kaip kursite savo darbo ir mokymosi kelią, kuris suteiks jums reikiamų gebėjimų ir pajamų pasiekti visus savo gyvenimo tikslus?
 • Kaip jūsų pasirinktas mokymosi ir karjeros kelias leis pasiruošti ateičiai, kuri gali pasiūlyti bet ką?

Jau dabar jauni žmonės visame pasaulyje kuria naujus, eksperimentinius mokymosi ir karjeros kelius. Jie yra savo ateities inovatoriai.

AV įsikūręs „Institute for the Future“ pakalbino 60 jaunuolių iš šešių pasaulio miestų ir sukūrė devynias ateities personas, kurios įkūnija šių žmonių istorijas.

Dabar – jūsų laikas!
Susipažinkite su šiomis personomis iš ateities. Atraskite, kokie gebėjimai, strategijos ir mokymosi ištekliai leidžia šiems žmonėms būti sėkmingiems ateityje. Pasisemkite įkvėpimo iš jų istorijų ir kurkite savo asmeninį mokymosi ir karjeros kelią – pakankamai platų viskam, ką norite padaryti ir pasiekti.

Norėdami patikrinti savo pasiruošimą ateičiai bei strategiškai ugdytis reikiamus gebėjimus, atlikite šias veiklas:
 • įvertinkite, kiek jūsų savybės ir elgesio modeliai sutampa su ateities inovatorių prototipais;
 • įvardykite, kurie ateities gebėjimai jums atrodo svarbiausi;
 • pasirinkite jus įkvepiančias personas iš ateities;
 • palyginkite savo ir šių personų gebėjimų rinkinį, strategijas ir išteklius, naudojamus kuriant mokymosi, karjeros ir pilietiškumo kelius;
 • įvardykite savo, kaip ateities inovatorių, augimo strategiją.

Atlikite visas šiame mokymosi grojaraštyje siūlomas veiklas, įkelkite rezultatus bei savo pamąstymus apie ateities gebėjimus ir rinkite veiklų ženkliukus, kurie atrakins šio grojaraščio pagrindinį ženkliuką.

Visos veiklos yra siūlomos ateities jaunimo gebėjimų programoje „Kuriantys ateitį“.

Šią veiklą palaiko ir finansuoja ES programa „Erasmus+“ ir Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.

Veiklas paruošė besimokančio Vilniaus komandos nariai, veikiantys VšĮ „Nectarus“.


Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Kuriantys ateitį. Pasiruošę?
Mandatory
15 minutes
View full activity

Content

Remdamasis ekspertų rekomendacijomis ir pokalbiais su jaunais žmonėmis, „Institute for the Future“ sudarė ateities inovatorių profilį – savybių, gebėjimų, strategijų ir išteklių rinkinį, kuriuo pasižymi jauni žmonės, pirmieji praminantys naujus mokymosi, karjeros ir pilietiškumo kelius.

Inovatoriai geba:
 • įsivaizduoti autentiškas asmenines ateitis;
 • pasitelkti savitus, unikalius būdus savo karjeros ir mokymosi keliams, vedantiems į numatomas asmenines ateitis, sukurti.

Inovatoriai turi daug bendrų elgesio modelių, vienijančių juos, nepriklausomai nuo geografinės vietos. Šie modeliai sukuria mums išankstinį vaizdą apie darbo ir mokymosi ateitį.

Ar turite savybių, kurios yra reikalingos ateities mokymuisi, karjerai ir pilietiškumui?

Individualiai arba kartu su komanda įvertinkite savo savybes ir elgesio modelius, kad pamatytumėte, kiek jie sutampa su ateities inovatorių prototipais arba kiek nuo jų skiriasi.

Naudokite įsivertinimo klausimyną arba internetinę anketą.

Norėdami gauti šios veiklos ženkliuką, įsivertinę, apgalvokite ir, jei turite komandą, pasikalbėkite bei įkelkite į ženkliuko užduotį nufotografuotą įsivertinimą ir savo pamąstymus.

Resources

 • Įsivertinimo klausimynas

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Kuriantys ateitį. Inovatorių savybės. Get this badge

Šis ženkliukas išduodamas žmonėms, kurie įsivertino ir apmąstė savo pasiruošimą ateičiai.

Remdamasis ekspertų rekomendacijomis ir pokalbiais su jaunais žmonėmis, „Institute for the Future“ sudarė ateities inovatorių profilį – savybių, gebėjimų, strategijų ir išteklių rinkinį, kuriuo pasižymi jauni žmonės, pirmieji praminantys naujus mokymosi, karjeros ir pilietiškumo kelius.

Šio ženkliuko turėtojai įvertino ir apmąstė savo savybes, reikalingas ateities mokymuisi, karjerai ir pilietiškumui.
You have to finish 1 task to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Kurios savybės jums atrodo svarbiausios kuriant savo ateitį? Kodėl? Kurias savybes norite tobulinti? Kodėl? Jei norite, papildomai įkelkite savo įsivertinimo rezultatus (pvz., užpildyto klausimyno nuotrauką).
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Kokiomis savybėmis pasižymi jūsų bendraamžiai? Kokių savybių pasigendante savo bedramžiuose?
Task no.3
Evidence verified by: one activity organiser
Kur ir kaip jūsų mieste jauni žmonės gali tobulinti ateities inovatoriams svarbias savybes ir gebėjimus? Kokių galimybių trūksta jūsų mieste norintiems tapti ateities inovatoriais?
Kuriantys ateitį. Svarbūs gebėjimai.
Mandatory
15 minutes

Badges 6

Skills

ESCO
#using learning strategies
ESCO
#analytical thinking
ESCO
#plan learning
ESCO
#inspire others
ESCO
#strategic planning
ESCO
#use skills assessment test
ESCO
#personal development
ESCO
#strategic thinking
ESCO
#use critical thinking skills
Activities: 5
Started: 70
Completed playlist: 33
Time to complete: 2 hours
Share:

Organisers

Vilnius City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap