About
Playlists
Sign up
12

Kodas GZR - 2021 Youth Leadership Program

Join
OverviewBadges

Kodas GZR - 2021 Youth Leadership Program

Join

Content

Šis sertifikatas išduodamas projekto Kodas GŽR - 2021 jaunimo programos dalyviams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, kurį organizavo Anglijos lietuvių vaikų vasaros stovykla „Gintarėliai“ drauge su Lithuanian Community of South Coast bei Lituanistine ugdymo studija „Jūra“.
Programą sudarė skirtingi etapai, kurių metu virtualiuose susitikimuose dalyviai nagrinėjo savo kultūrinį paveldą, gamtos svarbą žmogui ir žmogaus naudą arba žalą gamtai, tobulino socialinius įgūdžius, stiprino lyderystės, atsakomybės, kritinio mąstymo gebėjimus bei gamtosaugos įgūdžius. Projekto dalyviams ženkliukai buvo skiriami už savaitinius susitikimus (10 susitikimų), žygį ir finalines užduotis. Pirmojo ciklo metu susitikimuose projekto svečiai - etnologai, istorikai, gamtos fotografas - supažindino su Lietuvoje esančiomis UNESCO saugomomis vietovėmis, papasakojo apie jų svarbą pasauliniame kontekste, pateikė naujų ir įdomių faktų apie lankytinas Lietuvos vietas. Antrojo ciklo metu projekto dalyviai susitiko su Lietuvos keliautojais, kurie pasidalino savo nuotykiais ir patirtimi keliaujant po pasaulį neįpratais, dažnai pavojingais būdais, taip pat susitikikome su tolimų kraštų pasaulio lietuviais. Trečiajame susitikimų cikle dėmesys buvp skiriamas projekto dalyvių socialinės atsakomybės ugdymui ir stiprinimui, o įgytas žinias dalyviai išmėgino 10 km žygyje, kurį galėjo įveikti savo pasirinktoje vietovėje. Dalyviai, išklausę susitikimuose dėstytą medžiagą bei atlikę moderatorių parengtas refleksines užduotis, taip pat įveikę žygį, įgijo John Muir award sertifikatą, suteiksiantį pridėtinės vertės stojant į aukštąsias mokyklas UK bei svariai prisidėsiantį prie CV kūrimo.

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Kodas GŽR2021: prisijungimas prie programos
Mandatory
2 hours
View full activity

Content

Šį kartą "Kodas GŽR - 2021" mus pasitiks su dviem tarpatlantiniais susitikimais: pirmoji mergina Gabriela Ilgus metus gyveno Venesueloje. o vėliau nusprendė grįžti gyventi į Lituvą, o antroji kalbėtoja Marija yra Amerikos lietuvių jaunimno asociacijos prezidentė, taip pat "Misija:Sibiras" dalyvė, ir ji mus supažindins su lietuviškais gyvenimo ypatumais Amerikoje.
This time "Kodas GŽR - 2021" will greet us with two transatlantic meetings: the first girl Gabriela has lived in Venezuela for many years and later decided to return to live in Lithuania, and the second speaker, Marija, is the president of the American Lithuanian Youth Association, as well as a member of "Mission: Siberia", and she will introduce us to the Lithuanian life in America.Get activity badge

Language preserver badge/ Kalbos saugotojo ženkliukas Get this badge

The holder of the badge participated in the meeting of the project "Kodas GZR -2021" with American Lithuanians, learned how important and difficult it is to preserve the mother language while living far from home, learned about the theory "Seven Generations" and "Consumer - Producer".
Ženkliuko turėtojas dalyvavo projekto "Kodas GŽR 2021" susitikime su Amerikos lietuviais, sužinojo, kaip svarbu ir sunku išsaugoti gimtąją kalbą gyvenant toli nuo tėvynės, susipažino su teorija "Septynios kartos" ir "Naudotojo - gamintojo" teorija.

Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Kodėl svarbu išsaugoti lietuvių kalbą šeimoje, gyvenant užsienyje?
Why it is important to save Lithuanian language in the family when you live abroad?
Skills

ESCO
#socialinė komunikacija
ESCO
#lead a team
ESCO
#teamwork principles
ESCO
#communication
ESCO
#wildlife
ESCO
#be friendly to travellers
ESCO
#corporate citizenship
ESCO
#practice sports
ESCO
#personalise travel holidays
ESCO
#educate people about nature
ESCO
#persist
ESCO
#memorise information
ESCO
#sporting activities
ESCO
#ecology
ESCO
#the study of birds
ESCO
#create legends
ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#history
ESCO
#communicate with target community
ESCO
#make decisions
ESCO
#self-reflection
ESCO
#fisheries
ESCO
#ecological principles
ESCO
#environmental science, environmental protection
ESCO
#inspire enthusiasm for nature
ESCO
#social interaction
ESCO
#implications of urban pollution
ESCO
#conserve natural resources
ESCO
#monitor nature conservations
Activities: 10
Started: 43
Completed playlist: 8
Time to complete: 20 hours
Share:

Organisers

Youth camp "Gintarėliai"
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists