About
Playlists
Sign up
1

3. Andrew Pollardo mokymosi ratas

Join
OverviewBadges

3. Andrew Pollardo mokymosi ratas

Join

Content

Dar vienas efektyvaus mokymosi modelis, kurį verta paminėti yra Andrew Pollardo reflektyvaus mokymosi modelis, kurį jis ir jo kolegos aprašė knygoje “Reflektyvusis mokymas mokyklose”. Jo metodas, taip pat kaip ir Kolbo, įžvelgia mokymosi procese nuolatinius spiralinius ciklus, kuriais tinkamai naviguojant galima išgauti vis didėjantį efektyvumą ir patirčių kokybę.

Mokymosi ciklas, anot Pollardo, skirstomas į septynis etapus. Skirtingose situacijose galima sąmoningai atsidurti bet kuriame šios patirties etape, kuris gali tapti mokymosi pradžia.

DUOMENŲ RINKIMAS: Prieš pradedant bet kokį veiksmą yra renkami visi įmanomi duomenys, susiję su nagrinėjamu dalyku. Kuo daugiau informacijos šaltinių - tuo geriau.

DUOMENŲ NAGRINĖJIMAS: Duomenys yra analizuojami ir tiriami be išankstinių nusistatymų ir priimami tokie, kokie jie yra, sisteminant ir suspaudžiant į bendras koncepcijas.

DUOMENŲ ĮVERTINIMAS: Duomenys yra įvertinami ir pasidaromos konkrečios išvados, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios.

APMĄSTYMAS: Reflektuojama visa turima informacija ir patirtis, generuojamos abstrakčios idėjos ir vizijos.

PLANAVIMAS: Kuriamas konkretus, struktūruotas veiksmų planas.

PASIRENGIMAS: Suplanuojama, kokie konkretūs ištekliai reikalingi veiksmų plano įgyvendinimui.

VEIKIMAS: Tai - konkreti patirtis, kuri karūnuoja visą ratą mokymosi ratą, kuomet yra integruojami visų šešių prieš tai atliktų žingsnių rezultatai į realią patirtį.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

Andrew Pollardo mokymosi ratas Get this badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad susipažinau plačiau su įvairesniais mokymosi modeliais ir vienu iš jų Andrew Pollardo mokymosi ratu.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Įsivertink, kiek skirtingi etapai dominuoja tavo mokymosi elgesio modeliuose. Kuris etapas yra ryškiausias, ir kuriam skiriama mažiausiai dėmesio?

Badges
1

Skills

ESCO
#plan learning
ESCO
#learning technologies
ESCO
#reflect on learning process
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Time to complete: 15 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance

Used in playlists

Mokymasis ir mąstymas
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists