Vilnius City of Learning
About
Playlists
Sign up
1

2. SMART metodas

Join
OverviewBadges

2. SMART metodas

Join

Content

Vienas žinomiausių ir plačiausiai naudojamų metodų efektyviai siekiant konkrečių tikslų, yra SMART tikslo siekimo kriterijų sistema. Ji išskaido tikslą į penkis pagrindinius kriterijus, kurie padaro tikslą aiškiai apibrėžtą ir realų pasiekti.

Specific – tikslas turi būti konkretus, apibrėžtas. Tikslo formulavimas turi suteikti tikslų įsivaizdavimą apie tai, ką reikia padaryti. Vertėtų vengti bendrinių frazių ir sąvokų, laikytis konkretumo taisyklių.

Measurable – tikslas turi būti aiškiai apskaičiuojamas ir suteikti tikslius kiekybinius rodiklius ir kriterijus. Kiek kartų per dieną ar mėnesį bus atliekami tam tikri veiksmai? Kaip bus apskaičiuojamas ir pamatuojamas kiekybinis rezultatas?

Achievable – tikslas turi būti pasiekiamas. Jis turi būti realus konkrečiam asmeniui, kuris jo sieks. Nevertėtų užsibrėžti iškart nubėgti maratoną, prieš tai nė karto nenubėgus daugiau negu 5 km.

Relevant – tikslas turi atitikti esamą kontekstą ir būti aprūpintas visomis reikiamomis priemonėmis bei resursais, reikalingais jam pasiekti. Kokių priemonių prireiks siekiant tikslo? Kaip tikslo siekimą veiks aplinka, oro sąlygos, supantys žmonės?

Timed / Time-bounded – tikslas turi būti susietas su konkrečia laiko linija ir konkrečiu laiko limitu, laikotarpiu. Tai be galo svarbi sąlyga, nes neturėdamas aiškių laiko rėmų tikslas vis dar išlieka abstrakti svajonė.

Šioje veikloje kviesime jus pasirinkti kažkokį jums šiuo gyvenimo laikotarpiu aktualų tikslą ir įsivertinti jį remiantis šiuo modeliu.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

SMART metodas Get this badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad susipažinau ir praktiškai išmėginau vieną iš sistemiškiausių modelių, kuris padeda įsivertinti siekiamą tikslą.


Tasks
Task no. 1
Evidence verified by: one activity organiser
Kaip šis modelis padėjo tau įsivertini ir suprasti savo siekiamą tikslą?

Badges
1

Skills

ESCO
#identify goals
ESCO
#test goal progress
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Time to complete: 25 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance

Used in playlists

Tikslas ir vektorius
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap