Vilnius City of Learning
About
Playlists
Sign up
1

3. GROW modelis

Join
OverviewBadges

3. GROW modelis

Join

Content

Dar vienas metodas, kuris gali padėti siekti ilgalaikių (nuo vieno mėnesių iki kelių metų) tikslų, yra GROW modelis.

Pasitelkti jį verta tuomet, kai užsibrėžiamas reikšmingas ilgalaikis tikslas, sudarytas iš mažiausiai kelių skirtingų veiksmų sistemos, reikalingos reikšmingiems pokyčiams įgyvendinti.

Modelis sudarytas iš keturių dalių:
- paties tikslo apibrėžimo
- esamos situacijos aprašymo
- sprendimų paieškos
- veiksmų plano.

Žingsniai yra pereinami ir aprašomi paeiliui, nuo pirmo iki ketvirto. Tai pakankamai daug laiko ir vidinių resursų reikalaujantis metodas, kurio atlikimas gali užtrukti nuo vienos iki trijų valandų, tad skubinti proceso nereikėtų.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

GROW modelis Get this badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad praplėčiau savo suvokimus apie tikslų siekimą, jų išsigryninimą bei įsivertinima, norint kurti laimingą gyvenimą. Taip pat parodo, kad tobulinu savo savirefleksijos įgūdžius, kurie padeda man nuodugniau kurti perspektyvų savo gyvenimą.
You have to finish 1 task to get the badge
Tasks
Task no. 1
Evidence verified by: one activity organiser
1. GOAL (tikslas)
• Koks yra dabartinis konkretus tikslas?
• Kokia to tikslo svarba, aktualumas, nauda?
• Kokie didesni tikslai, nauda slypi už šio tikslo?
• Kokie lūkesčiai visam tikslo siekimo laikotarpiui?
• Kokie tikslo pasiekimo kriterijai?
• Kokie yra tikslo siekimo rėmai, kaip asmuo dėl jo jaučiasi, ką apie jį mano?
• Kokios yra pasipriešinimo jėgos, kurios gali sutrukdyti pasiekti tikslą? Kuo naudinga dabartinė situacija, nesiekiant tikslo?


Pasidalinkite savo užrašais ar esminėmis mintimis, atlikus pirmąją dalį šio modelio.
Task no. 2
Evidence verified by: one activity organiser
2. REALITY (dabartinė situacija)
• Išsami dabartinės situacijos analizė ir įvertinimas.
• Kas yra daroma ir pasiteisino?
• Kas buvo bandoma daryti ir nepasiteisino?
• Su kokiais dar žmonėmis susijusi ši situacija?
• Kokia situacijos vystymosi chronologija?
• Kokie turimi ištekliai ir resursai, kuriuos galima pritraukti?


Pasidalinkite savo užrašais ar esminėmis mintimis, atlikus antrąją dalį šio modelio.
Task no. 3
Evidence verified by: one activity organiser
3. OPTIONS (sprendimo galimybės)
• Kokia turima pozityvi patirtis ir kaip ją galima panaudoti šioje situacijoje?
• Kokia turima neigiama patirtis ir kaip ją galima panaudoti ateityje transformavus?
• Kokios yra kitų žmonių patirtys, kuriomis tikslinga remtis ir iš kurių galima semtis įkvėpimo?
• Kokių idėjų asmuo turi šiai ateities patirčiai?
• Kokie alternatyvūs įvykių scenarijai?
• Ko gali tekti atsisakyti, siekiant tikslo?

Pasidalinkite savo užrašais ar esminėmis mintimis, atlikus trečiąją dalį šio modelio.
Task no. 4
Evidence verified by: one activity organiser
4. WAY (veiksmų planas)
• Vertingų idėjų, pagrindinių minčių išsigryninimas, atsižvelgiant į visus tris prieš tai pereitus GROW modelio veiksmus.
• Veiksmų planavimas. Koks asmeninis veiksmų planas matomas šiai patirčiai?
• Kokių plano įgyvendinimo kliūčių gali iškilti?
• Kas galėtų padėti susitvarkyti su minėtomis kliūtimis?

Pasidalinkite savo užrašais ar esminėmis mintimis, atlikus ketvirtąją dalį šio modelio.

Badges
1

Skills

ESCO
#identify goals
ESCO
#achieve goals
ESCO
#self-reflection
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Time to complete: 20 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance

Used in playlists

Tikslas ir vektorius
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap