Vilnius City of Learning
About
Playlists
Sign up
1

Karštoji kėdė

Join
OverviewBadges

Karštoji kėdė

Join

Content

Išsirenkama kartu konflikto temą, pvz., problematiškas jaunuolis bando pagarbos ribas bendraujant su jaunimo darbuotoja jaunimo centre, užgauliojančiais žodžiais reiškia nepagarbą.

Erdvėje viena šalia kitos į eilę sudedamos keturios kėdės. Priešais paskutiniąją kėdę, dešinėje, pastatoma penktoji kėdė „karštoji“, atsukta į kėdžių eilę. Į šią penktąją kėdę atsisėda pagrindinis konflikto veikėjas: nepaklusnus jaunuolis ar kitas sukurtas personažas. Į keturias kėdes priešais jį atsisėda keturi dalyviai, kurie atliks konflikto oponento, pvz., jaunimo darbuotojos, kito jaunuolio, vaidmenį.

„Karštojoje kėdėje“ sėdinčio dalyvio tikslas – vykstant konfliktui kuo įnirtingiau laikytis savo pozicijos. Jeigu jam nepatinka kas nors, ką ir kaip sako oponentas, jis gali suploti, ir tuomet oponentas, sėdinti priešais, pasitraukia į eilės galą (visa oponentų eilė pasislenka per vieną žmogų).

Oponentų, sėdinčių ant keturių kėdžių, tikslas – išspręsti konfliktą su „karštojoje kėdėje“ sėdinčiu dalyviu. Tuo atveju, jeigu „karštojoje kėdėje“ sėdintis dalyvis suploja, taip parodęs, kad nori baigti bendrauti su oponentu, oponentas pasako „AČIŪ“ (būtina sąlyga) ir paklausia „KODĖL?“, o dalyvis, esantis „karštojoje kėdėje“, paaiškina savo sprendimą.

Baigdami užduotį tiek dalyviai, aktyviai įsitraukę į užduotį, tiek stebėtojai apžvelgia visą eigą ir vykusius procesus.

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Karštoji kėdė Get this badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad dalyvavau simuliacinėje konfliktų sprendimo veikloje. Joje turėjau galimybę praktiškai išmėginti ribų suvokimą, kurias išsireflektavus labiau supratau ką ir kaip reikia daryti konfliktų valdymo momentuose.You have to finish 3 tasks to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Kokie kilo man jausmai kai žmogus suplodavo, parodydamas, kad nesutinka su tuo, kas sakoma?
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Kokie tau buvo pojūčiai būti pasirinktame vaidmenyje? Dėl ko?
Task no.3
Evidence verified by: one activity organiser
Ką kitą kartą darytum kitaip?
Task no.4
Evidence verified by: one activity organiser
Kokias esmines išvadas galėtum pritaikyti savo kasdieniame gyvenime?

Badges
1

Skills

ESCO
#manage feedback
ESCO
#forming of public opinion
ESCO
#reflexion
Personal development
Added to playlist (1)
Time to complete: 45 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance

Used in playlists

Konfliktinių situacijų raida ir sprendimo būdai
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap