About
Playlists
Sign up
13

Ugdymo karjerai veiklų dirbtuvės

Join
OverviewBadges

Ugdymo karjerai veiklų dirbtuvės

Join

Content

Šis kursas - tai 12 žingsnių programa ir įkvėpimas tiems, kas dar nėra pradėjęs, tačiau norėtų integruoti ugdymo karjerai programą ar programas į savo kasdienę darbo su jaunais žmonėmis veiklą. Nesvarbu kur: tai gali būti mokykla, jaunimo centras, užimtumo centras, dienos centras, vasaros stovykla, virtuali platforma ar bet kokia kita erdvė.
Ugdymo karjerai programos, kurią kurti norime jus pakviesti tikslas - suteikti galimybę jauniems žmonėms ugdytis tiek profesines, tiek bendrąsias, kompetencijas, savanoriškai įsitraukiant į smagų, įdomų ir naudingą mokymosi procesą.
Kursą sudaro 12 žingsnių, kiekviename iš kurių mes su jumis susitiksime, patyrinėsime konkretaus ugdymo karjerai programos kūrimo etapo teorinę dalį, su kuria susipažinus būsite pakviesti atlikti keletą praktinių užduočių, atsakant bei patalpinant jų įrodymus šioje platformoje.
Jūsų pateiktus įrodymus peržvelgs ir grįžtamąjį ryšį suteiks šio kurso vedėja Gintarė Joteikaitė. Tokiu būdu galėsite jausti palaikymą ir palydėjimą savo programos kūrimo ir jos įgyvendinimo metu.
Pabaigus visus dvylika žingsnių ir suformavus savo programos idėją parengtą įgyvendinimui gausite mokymosi pasiekimus patvirtinantį “Vilniaus - besimokančio miesto” platformos išduotą sertifikatą, patvirtinantį apie 24 valandų kvalifikacijos kėlimo procesą, kurio metu teoriškai ir praktinių užduočių atlikimo procese stiprinote save kaip ugdymo karjerai programos įgyvendintoją.

Metodinį leidinį, kuris yra pristatomas šiame kurse rasite čia: https://issuu.com/newdimensionincareerguidance

PDF formatu atsisiųsti metodinį leidinį galėsite 7-o žingsnio veiklos prisegtuose dokumentuose.
Šis online kursas sukurtas tarptautinių strateginių partnerysčių jaunimo srityje projekto “New Dimension in Career Guidance”, finansuoto Europos Sąjungos programos “ERASMUS+” rėmuose.


Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
1. TIKSLINĖ GRUPĖ
Mandatory
2 hours
View full activity

Skills

ESCO
#developing work programmes
ESCO
#plan youth programmes
ESCO
#prioritise tasks
ESCO
#report well results
ESCO
#communicate with youth
ESCO
#visit places of work
ESCO
#prepare personal work environment
ESCO
#create a work atmosphere of continuous improvement
ESCO
#test for emotional patterns
ESCO
#counselling methods
ESCO
#perform educational testing
ESCO
#have emotional intelligence
ESCO
#prepare youths for adulthood
ESCO
#disseminate messages to people
ESCO
#plan youth activities
ESCO
#develop public relations strategies
ESCO
#reflect on practice
ESCO
#think creatively
#planavimas
Activities: 12
Started: 14
Completed playlist: 1
Time to complete: 1 day
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists