About
Playlists
Sign up
1

D. DALYVAVIMAS (politikos rekomendacijos)

Join
OverviewBadges

D. DALYVAVIMAS (politikos rekomendacijos)

Join

Content

Į šias rekomendacijas reikėtų žiūrėti visapusiškai.

D.1 Vietos, regionų, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis vyriausybės turėtų būti įstatymais įpareigotos atsižvelgti į jaunimo nuomonę ir atitinkamai imtis veiksmų. Taip pat turi būti sprendimų ginčijimo mechanizmas su aiškiais terminais ir procesais.

D.2 Kampanijos ir dalyvavimo galimybės turėtų būti kuriamos taip, kad įtrauktų jaunimą, patrauktų jo dėmesį ir pasiektų jį jo naudojamais kanalais ir jo lankomose vietose. Jos taip pat turėtų skatinti politinį įsitraukimą.

D.3 Vyriausybės turėtų užtikrinti, kad patariamosios jaunimo tarybos ir parlamentai būtų įsteigti vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, suteikdami prasmingą, veiksmingą, kūrybišką ir amžių atitinkančią demokratinę galimybę.

D.4 Vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis vyriausybės turėtų užtikrinti tvarų finansavimą, kad jaunimas turėtų galimybę dalyvauti projektuose ir jaunimo tarybos ar parlamento veikloje.


Susipažinkite su DALYVAVIMO politikos rekomendacijomis, išsirinkite 1-2, kurios jūsų bendruomenei /aplinkai yra svarbiausios, jeigu turite galimybę - padiskutuokite su savo kolega, komanda ar bendruomene apie šių rekomendacijų įgyvendinimą.
Atsakykite skaitmeninio ženkliuko klausimus ir papildykite savo pasiekimų ženkliukų kolekciją.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

D. DALYVAVIMAS (politikos rekomendacijos) Get this badge

Šio ženkliuko gavėja/-as susipažino su besimokančių miestų DALYVAVIMO politikos rekomendacijomis ir atliko šios grojaraščio veiklos užduotis:
  • Išsirinko 1-2 DALYVAVIMO politikos rekomendacijas, kurios yra svarbiausios jo/jos aplinkoje/bendruomenėje;
  • Apsvarstė šių rekomendacijų taikymą bendruomenės, šalies ar pasaulio mastu.

Šios rekomendacijos buvo kuriamos “Cities of Learning: youth co-design learning, civic and career pathways” projekte, kuris įtraukė 8 Europos šalių jaunimą ir partnerius bei vyko 2020-2022 metais.

Projektą iš dalies finansavo ES programa “Erasmus+”. Šios rekomendacijos atspindi tik autorių nuomonę, todėl Europos Komisija negali būti laikomą atsakingą už jame pateiktą informaciją.

Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
1. Kurios rekomendacijos yra svarbiausios jums/ jūsų aplinkai/bendruomenei? Kodėl?
2. Kur ir kaip galėtumėte taikyti šias rekomendacijas?


Badges
1

Civic engagement
Added to playlist (1)
Share:

Organisers

Vilnius City of Learning

Used in playlists

20 jaunimo politikos rekomendacijų geresnei ateičiai
Vilnius City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists