About
Playlists
Sign up
7

20 jaunimo politikos rekomendacijų geresnei ateičiai

Join
OverviewBadges

20 jaunimo politikos rekomendacijų geresnei ateičiai

Join

Content

KAIP KŪRĖME REKOMENDACIJAS?
Per pastaruosius dvejus metus jaunimas, vietos sprendimų priėmėjai ir mokymosi miestų partneriai daugiau nei 600 jaunuolių įtraukė į konsultacijas apie mokymąsi, pilietiškumą ir karjeros kelius. Vėliau, 2022 m. balandžio mėn., 40 jaunuolių pakvietėme dalyvauti Lorkoje (Ispanija) vykusiame Jaunimo seminare, kuriame buvo aptarti šių konsultacijų rezultatai (žr video).

Galiausiai 2022 m. liepos mėn. daugiau nei 100 jaunuolių, jaunimo darbuotojų, ugdytojų, politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų susirinko Magdeburge (Vokietija) vykusiame besimokančiųjų miestų Jaunimo forume, kuriame kartu parengė ir patvirtino šias rekomendacijas (žr. video).

Dalyvių tikslas buvo reaguoti į konkrečius iššūkius pasirinktose penkiose prioritetinėse srityse:
A. Neformalusis mokymasis: vis daugiau jaunuolių pasitraukia iš tradicinės švietimo sistemos, ir daugelis renkasi neformalųjį mokymąsi, kuriam trūksta pripažinimo;
B. Tvarumas: klimato kaitos keliami iššūkiai Europoje ir visame pasaulyje bei jaunimo raginimai imtis veiksmų ir atsakomybės;
C. Įtrauktis: kai kurie jaunuoliai turi mažiau galimybių mokytis, siekti karjeros ir dalyvauti visuomenės gyvenime dėl tokių problemų kaip skurdas, prasti švietimo standartai ir kt.;
D. Dalyvavimas: mažėjantis pasitikėjimas demokratinėmis institucijomis ir procesais, naujų dalyvavimo formų poreikis
E. Psichikos sveikata: technologijų pažanga ir pasaulinė pandemija turėjo įtakos žmonių psichikos sveikatai.

(Rekomendacijos sunumeruotos patogumui, o ne dėl to, kad kuri nors viena būtų svarbesnė už kitą. Manome, kad visos mūsų rekomendacijos yra vienodai svarbios, o kai kurios netgi turėtų būti vertinamos bendrai.)

Renginio dalyviai parengė 20 rekomendacijų (atsiųskite rekomendacijų PDF versiją ir plakatus), kurios, mūsų nuomone, yra gyvybiškai svarbios ir turi būti įgyvendintos per ateinantį dešimtmetį. Dabar mokymosi miestų partneriai imasi lyderystės siekdami sukurti geresnę ateitį visiems. Tačiau negalime to padaryti vieni. Mums reikia politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų paramos visoje Europoje ir už jos ribų, kad šios rekomendacijos taptų realybe.Kviečiame suinteresuotąsias šalis iš visų švietimo lygių, įmones, NVO ir vyriausybes kuo greičiau įgyvendinti šias rekomendacijas vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Kuriant rekomendacijas, mokymosi miestų partneriais ir jaunimo atstovai sulaukė palaikymo iš ES Jaunimo koordinatorės Bilianos Sirakovos, žr. pasveikinimo video.

Apie mokymosi miestų platformą ir tinklą
Mokymosi miestų tinklas vienija nevyriausybines, viešosiojo sektoriaus ir privačias organizacijas daugiau nei 40 miestų, regionų ir salų Europoje, Afrikoje ir Karibuose. Vadovaudamiesi vertybėmis, mes kuriame atviras, prieinamas ir įtraukiančias mokymosi ekosistemas. Sužinokite, kaip galite prisijungti.

Apie VšĮ “Nectarus”
Mūsų organizacija vykdome neformaliųjį ugdymą ir pripažinimą, darbo su jaunimu ir jaunimo dalyvavimo plėtojimą, ypatingai skaitmeninių sprendimių ir inovacijų kūrimą, tarptautinių jaunimo veiklų ir mokymų organizavimą. Palaikome besimokančio Vilniaus platformos kūrimą ir naudojimą.

Apie rekomendacijų kūrimo projektą
Šios rekomendacijos buvo kuriamos “Cities of Learning: youth co-design learning, civic and career pathways” projekte, kuris įtraukė 8 Europos šalių jaunimą ir partnerius bei vyko 2020-2022 metais.

Projektą iš dalies finansavo ES programa “Erasmus+”. Šios rekomendacijos atspindi tik autorių nuomonę, todėl Europos Komisija negali būti laikomą atsakingą už jame pateiktą informaciją.

Susisiekite su mumis, jei norite palaikyti ir įgyvendinti šias rekomendacijas kartu: info@nectarus.lt, VšĮ “Nectarus”

Video iš rekomendacijų kūrimo proceso ir renginių:

Mokymosi miestų Jaunimo seminaras Lorkoje (Ispanija), 2022 m. balandžio mėn.

Mokymosi miestų Jaunimo forumas Magdeburge (Vokietija), 2022 m. liepos mėn.

ES Jaunimo koordinatorės Bilianos Sirakovos pasveikinimas Mokymosi miestų Jaunimo forumo dalyviams

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
A. NEFORMALUSIS MOKYMASIS (politikos rekomendacijos)
Mandatory
Unknown duration
View full activity

Badges 7

Activities: 5
Started: 4
Completed playlist: 0
Share:

Organisers

Vilnius City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists