About
Playlists
Sign up
1

E. PSICHIKOS SVEIKATA (politikos rekomendacijos)

Join
OverviewBadges

E. PSICHIKOS SVEIKATA (politikos rekomendacijos)

Join

Content

F.1 Vyriausybės turėtų skirti lėšų mokykloms, kad jos į formalųjį švietimą integruotų psichikos sveikatos ir sveikos gyvensenos temas. Tuo tikslu reikia:
 • sveikatos ugdymo dalyko, kuris apimtų psichikos sveikatą, nekonkurencinę fizinę veiklą ir sveiką gyvenseną bei mitybą, taip pat specialaus mokytojų apmokymo, kad jie galėtų tokį dalyką dėstyti;
 • standartizuotos psichikos sveikatos sistemos, kurią institucijos galėtų naudoti kurdamos naują arba peržiūrėdamos esamą politiką ir procedūras;
 • šviesti šiomis temomis psichikos sveikatos mentorius (bendraamžiai-bendraamžiams) ir mokyklos darbuotojus.

F.2 Vyriausybės turėtų sukurti tinkamus nemokamų psichikos sveikatos paslaugų gavimo mechanizmus, įskaitant:
psichikos sveikatos mentorių ugdymą ir rengimą bendruomenėse (greta psichologų ir medicinos specialistų);
 • lengvą prieigą prie psichikos sveikatos pagalbos linijų, specialistų ir paslaugų;
 • reguliarius sveikatos patikrinimus mokyklose, kuriuos atlieka psichologai, bei galimybę mokiniams dalyvauti mokymuose ir tapti sveikatos mentoriais;
 • esamų leidinių (animacinių filmų, knygų) šiomis temomis teikimą vaikams ir suaugusiesiems.
 • 
F.3 Vyriausybės turėtų pripažinti psichikos sveikatos svarbą ir matomumą. Jos turėtų:
 • rengti nacionalines kampanijas, skirtas didinti visuomenės informuotumą apie psichikos sveikatą, įskaitant spaudos ir žiniasklaidos veiklą, specialius renginius (pavyzdžiui, Pasaulinę psichikos sveikatos dieną) ir kitus komunikacijos būdus;
 • didinti darbuotojų skaičių ir pajėgumus užtikrinant studijų ir darbo psichikos sveikatos srityje prieinamumą ir patrauklumą;
 • užtikrinti su psichikos sveikata susijusių kvalifikacijų pripažinimą ir sudaryti galimybes jų siekti.
 • 
Susipažinkite su PSICHIKOS SVEIKATOS politikos rekomendacijomis, išsirinkite, kurios jūsų bendruomenei /aplinkai yra svarbiausios, jeigu turite galimybę - padiskutuokite su savo kolega, komanda ar bendruomene apie šių rekomendacijų įgyvendinimą.
Atsakykite skaitmeninio ženkliuko klausimus ir papildykite savo pasiekimų ženkliukų kolekciją.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

E. PSICHIKOS SVEIKATA (politikos rekomendacijos) Get this badge

Šio ženkliuko gavėjas/-a susipažino su besimokančių miestų PSICHIKOS SVEIKATOS politikos rekomendacijomis ir atliko šios grojaraščio veiklos užduotis:
 • Išsirinko 1-2 PSICHIKOS SVEIKATOS politikos rekomendacijas, kurios yra svarbiausios jo/jos aplinkoje/bendruomenėje;
 • Apsvarstė šių rekomendacijų taikymą bendruomenės, šalies, Europos ar pasaulio mastu.

Šios rekomendacijos buvo kuriamos “Cities of Learning: youth co-design learning, civic and career pathways” projekte, kuris įtraukė 8 Europos šalių jaunimą ir partnerius bei vyko 2020-2022 metais.

Projektą iš dalies finansavo ES programa “Erasmus+”. Šios rekomendacijos atspindi tik autorių nuomonę, todėl Europos Komisija negali būti laikomą atsakingą už jame pateiktą informaciją.


Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
1. Kurios rekomendacijos yra svarbiausios jums/ jūsų aplinkai/bendruomenei? Kodėl?
2. Kur ir kaip galėtumėte taikyti šias rekomendacijas?


Badges
1

Civic engagement
Added to playlist (1)
Share:

Organisers

Vilnius City of Learning

Used in playlists

20 jaunimo politikos rekomendacijų geresnei ateičiai
Vilnius City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists