About
Playlists
Sign up

91activities

7
3. Playlist. DESIGN A YOUTH EXCHANGE PROJECT
The Star of Europe
#communicate in digital environments, #digital communication and collaboration, #involve volunteers, #youth programme development, #project management, #develop youth programmes, #seek funding, #prepare applications for grants
Join
19
The Star of Europe
#problem-solving with digital tools, #managing digital documents, #prepare youth activities, #use GPS tools, #reporting, #publishing content, #communicate in digital environments, #digital communication and collaboration, #keep track of social media, #produce questionnaires, #ICT, #compile evaluation reports, #choose shots to video, #perform video editing, #use video editing techniques, #youth programme development, #planning, #revise questionnaires, #organise soundtrack, #manage digital documents, #implement social media marketing, #project management, #dissemination of evaluation results, #project management, #photography, #develop educational resources, #use ICT, #communication technology, #share ideas, #offer learning support, #task management
7
The Star of Europe
#reporting, #produce questionnaires, #compile evaluation reports, #write reports, #revise questionnaires, #project management, #follow checklists, #participant evaluation, #dissemination of evaluation results, #use ICT
7
The Star of Europe
#prepare youth activities, #use GPS tools, #keep track of social media, #self promotion, #marketing management, #implement social media marketing, #follow checklists, #marketing principles, #seek funding, #prepare applications for grants, #manage projects
7
The Star of Europe
#managing digital documents, #learning technologies, #seek grants, #project management, #follow checklists, #offer learning support, #prepare applications for grants
7
The Star of Europe
#commit to intercultural awareness, #seek grants, #project management, #follow checklists, #develop educational resources, #prepare applications for grants, #task management
8
The Star of Europe
#publishing content, #commit to intercultural awareness, #project management, #follow checklists, #offer learning support, #seek funding, #prepare applications for grants
7
The Star of Europe
#seek grants, #manage digital documents, #project management, #follow checklists, #seek funding, #prepare applications for grants, #manage grant applications
8
The Star of Europe
#problem-solving with digital tools, #build effective cross-group cooperation, #applications processes, #ICT, #work in cooperation with colleagues, #define vision, #choose shots to video, #perform video editing, #cooperate, #use video editing techniques, #planning, #organise soundtrack, #show intercultural awareness, #manage tasking, #communication, #project management, #project management, #photography, #show intercultural competence, #writing practices, #share tasks
8
The Star of Europe
#encourage teambuilding, #communicate with youth, #facilitate teambuilding activities, #planning, #project management, #follow checklists, #develop youth programmes, #photography, #creating online news content, #communication technology, #share ideas, #contextualize news stories, #seek funding, #prepare applications for grants, #prepare material for presentation
7
Naujas aspektas
#Gebėjimas stiprinti jaunų žmonių kompetencijų ir pasitikėjimo savimi ugdymąsi, #komunikavimas, #Gebėti konceptualizuoti, įgyvendinti ir vertinti savo veiklą, #employment rule, #Reflect, #supply career counselling, #counsel on career
9
Gintarė Joteikaitė
#Gebėjimas užtikrinti projektų matomumą, rengti ataskaitas ir pristatymus įvairioms auditorijoms, #adapt communication style according to recipient, #neformalus ugdymas, #Gebėjimas planuoti ir taikyti įsivertinimo metodų įvairovę, #Žinios apie neformaliojo ugdymo kilmę, esminius teorinius modelius, pagrindinius metodinius principus, #Reflect, #Gebėjimas parengti projekto paraiškas, #Žinios apie įvairių formų įvairovę ir būdus dirbant su grupe, gebėjimas įeiti į naują grupę, ją pažinti, konstruktyviai ir profesionaliai palaikyti santykį, #Jaunų žmonių informavimas apie mokymosi galimybes ir padėjimas jomis tinkamai pasinaudoti
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists