Over
Playlists
Meld je aan
1

2. Devyni asmens mokymosi tipai

Deelnemen
OverzichtBadges

2. Devyni asmens mokymosi tipai

Deelnemen

Inhoud

Naujajame Kolbo tyrimų leidinyje “The Nine Learning Styles of the KLSI 4.0” (Kolb & Kolb 2013) yra pateikiami devyni asmens mokymosi tipai, labiau prijaučiantys ir besikoncentruojantys tam tikruose mokymosi rato ketvirtyje.

INICIATORIAI: Tai toks tipas žmonių, kurie prioritetą teikia veiksmui ir iniciatyvoms, neturėdami didelio susidomėjimo refleksijomis ir analizavimu. Jiems patinka dinamiškas gyvenimo būdas, kuomet turi galimybę dažnai keisti gyvenamąją vietą ir komandas, su kuriomis dirba. Labiausiai mėgsta mokytojus, kurie atlieka koučerių arba mentorių vaidmenį, kuris galėtų padėti jiems greitai ir efektyviai mokytis iš asmeninės patirties.


EKSPERIMENTATORIAI: Šiam tipui svarbus aktyvus ir nuodugnus įsitraukimas į veiksmą ir eksperimentavimas taikant įvairius elgesio modelius, reflektuojant pačios patirties eigoje. Eksperimentatoriai renkasi mokymosi ir darbo vietas, kuriose turi galimybę aktyviai įsitraukti į veiksmą ir komunikaciją su kolegomis ir bendraminčiais. Jiems yra svarbus konstruktyvus grįžtamasis ryšys ir artimas, pasitikėjimus grįstas santykis su mokytoju.


GENERATORIAI: Šio tipo žmonės turi lakią vaizduotę ir stipriai išvystytą refleksijos ir savirefleksijos įgūdį. Jie geba generuoti didelį kiekį idėjų vienu metu ir apžvelgti išgyvenamas patirtis iš įvairių pusių. Mėgaujasi mokymosi procesais, kuomet turi galimybę ieškoti sprendimų ir inovatyvių požiūrio taškų. Labiausiai mėgsta mokytojus, kurie užima fasilitavimo vaidmenį ir yra jautrūs bei kūrybingi.

REFLEKTUOTOJAI: Renkasi išsamią refleksiją ir mėgsta išsamų dalyko ar patirties išanalizavimą. Dirbant ir mokantis jiems svarbu turėti galimybę palaikyti konstruktyvią diskusiją ir keistis informacija su kolegomis. Mėgsta skaityti knygas ir gerbia mokytojus, kurie suteikia galimybę mokytis ir atlikti užduotis individualiai bei yra atviri idėjų kvestionavimui ir išsamiam aptarimui.


ANALITIKAI: Šiam tipui svarbu pasiekti konkrečias išvadas ir koncepcijas, kurias jie siekia suformuoti tiek savarankiškai, tiek integruodami autoritetų (mokslininkų, autorių) suformuotas mintis ir koncepcijas. Mieliau renkasi dirbti ir mokytis vieni nei komandoje. Gerbia mokytojus, su kuriais gali diskutuoti, išsamiai nagrinėjant įvairias temas.


MĄSTYTOJAI: Šio tipo žmonės mintyse nuolat keliauja nuo abstrakčių stebėjimų refleksijų iki konkretizuotų koncepcijų, iš kurių formuoja struktūruotus sprendimus. Jiems labiausiai imponuoja aiškiai struktūruota mokymosi ir darbo aplinka, kurioje jie gerai supranta vaidmenis ir laiko rėmus. Dažniau renkasi dirbti vieni, kadangi turi stipriai išreikštą poreikį pakankamai laiko skirti apmąstymams ir išvadoms. Prioritetą teikia mokytojo ekspertiškumui.


SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAI: Šiam tipui gyvybiškai svarbu turėti erdvę ir galimybę turimas koncepcijas gryninti į konkrečius veiksmų sprendimus ir pokyčius. Jie mėgsta eksperimentuoti, todėl mielai renkasi patirtinį mokymąsi, eksperimentavimus, labaratorijas, projektines veiklas. Gerbia mokytojus, kurie turi aiškias vertybes, tikslus ir mokymo struktūrą.


AKTYVISTAI: Šis tipas greitai mokosi stebėdamasi ir perimdamas konkrečius veikimo modelius bei minčių koncepcijas. Vieu metu geba atlikti keletą darbų ir mielai renkasi eksperimentuoti. Geriausiai mokosi dirbant komandoje ir aktyvių diskusijų metu. Renkasi mokytojus su kuo didesniu realios patirties bagažu.


BALANSUOTOJAI: Tai pats lanksčiausias tipas, kuris geba prisitaikyti prie įvairiausių mokymosi ir gyvenimo aplinkybių, greitais tempais išgyvenant spiralinius mokymosi ciklus. Renkasi mokymasi, kuriame gali pritaikyti visus įmanomus metodus ir stilius. Išmintingi ir intelektualūs.

Šioje veikloje plačiau patyrinėsime šiuos mokymosi tipus.

Ontvang een activiteitenbadge

Ondertitel voor activiteitenbadge ophalen

Devyni asmens mokymosi tipai Behaal deze badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad susipažinau ir patyrinėjau devynis asmens mokymosi tipus pagal D. Kolb'ą.


Taken
Taak nr.1
Bewijs bevestigd door: één activiteitenorganisator
Kviečiame prisiminti ir įsivertinti patirtas keturias skirtingas stadijas: patirties, refleksijos, konceptualizavimo, veiksmų planavimo ir jas įsivertinti per pateiktus 9 mokymosi tipus. Kuris tipas artimiausias tau ir dėl ko?

Badges
1

Vaardigheden

ESCO
#reflectie
ESCO
#e-learning
ESCO
#reflect on learning process
Carrière en klaar zijn om aan het werk te gaan
Toegevoegd aan playlist (1)
Tijd om te voltooien: 15 minuten
Delen:

Organisatoren

New Dimension in Career Guidance

Gebruikt in playlists

Mokymasis ir mąstymas
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft host dit platform en ontwikkelt het samen met toonaangevende educatieve organisaties. Het programma Erasmus+ van de Europese Unie heeft cofinanciering verleend voor de bouw van de eerste versie van dit platform. Neem contact op met support@badgecraft.eu.
Platform
Wijzigen in een andere taal:
Mede gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie
HomeKaartActiviteitenPlaylists