Om
Spillelister
Registrer deg
1

2. Devyni asmens mokymosi tipai

Delta
OversiktMerker

2. Devyni asmens mokymosi tipai

Delta

Innhold

Naujajame Kolbo tyrimų leidinyje “The Nine Learning Styles of the KLSI 4.0” (Kolb & Kolb 2013) yra pateikiami devyni asmens mokymosi tipai, labiau prijaučiantys ir besikoncentruojantys tam tikruose mokymosi rato ketvirtyje.

INICIATORIAI: Tai toks tipas žmonių, kurie prioritetą teikia veiksmui ir iniciatyvoms, neturėdami didelio susidomėjimo refleksijomis ir analizavimu. Jiems patinka dinamiškas gyvenimo būdas, kuomet turi galimybę dažnai keisti gyvenamąją vietą ir komandas, su kuriomis dirba. Labiausiai mėgsta mokytojus, kurie atlieka koučerių arba mentorių vaidmenį, kuris galėtų padėti jiems greitai ir efektyviai mokytis iš asmeninės patirties.


EKSPERIMENTATORIAI: Šiam tipui svarbus aktyvus ir nuodugnus įsitraukimas į veiksmą ir eksperimentavimas taikant įvairius elgesio modelius, reflektuojant pačios patirties eigoje. Eksperimentatoriai renkasi mokymosi ir darbo vietas, kuriose turi galimybę aktyviai įsitraukti į veiksmą ir komunikaciją su kolegomis ir bendraminčiais. Jiems yra svarbus konstruktyvus grįžtamasis ryšys ir artimas, pasitikėjimus grįstas santykis su mokytoju.


GENERATORIAI: Šio tipo žmonės turi lakią vaizduotę ir stipriai išvystytą refleksijos ir savirefleksijos įgūdį. Jie geba generuoti didelį kiekį idėjų vienu metu ir apžvelgti išgyvenamas patirtis iš įvairių pusių. Mėgaujasi mokymosi procesais, kuomet turi galimybę ieškoti sprendimų ir inovatyvių požiūrio taškų. Labiausiai mėgsta mokytojus, kurie užima fasilitavimo vaidmenį ir yra jautrūs bei kūrybingi.

REFLEKTUOTOJAI: Renkasi išsamią refleksiją ir mėgsta išsamų dalyko ar patirties išanalizavimą. Dirbant ir mokantis jiems svarbu turėti galimybę palaikyti konstruktyvią diskusiją ir keistis informacija su kolegomis. Mėgsta skaityti knygas ir gerbia mokytojus, kurie suteikia galimybę mokytis ir atlikti užduotis individualiai bei yra atviri idėjų kvestionavimui ir išsamiam aptarimui.


ANALITIKAI: Šiam tipui svarbu pasiekti konkrečias išvadas ir koncepcijas, kurias jie siekia suformuoti tiek savarankiškai, tiek integruodami autoritetų (mokslininkų, autorių) suformuotas mintis ir koncepcijas. Mieliau renkasi dirbti ir mokytis vieni nei komandoje. Gerbia mokytojus, su kuriais gali diskutuoti, išsamiai nagrinėjant įvairias temas.


MĄSTYTOJAI: Šio tipo žmonės mintyse nuolat keliauja nuo abstrakčių stebėjimų refleksijų iki konkretizuotų koncepcijų, iš kurių formuoja struktūruotus sprendimus. Jiems labiausiai imponuoja aiškiai struktūruota mokymosi ir darbo aplinka, kurioje jie gerai supranta vaidmenis ir laiko rėmus. Dažniau renkasi dirbti vieni, kadangi turi stipriai išreikštą poreikį pakankamai laiko skirti apmąstymams ir išvadoms. Prioritetą teikia mokytojo ekspertiškumui.


SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAI: Šiam tipui gyvybiškai svarbu turėti erdvę ir galimybę turimas koncepcijas gryninti į konkrečius veiksmų sprendimus ir pokyčius. Jie mėgsta eksperimentuoti, todėl mielai renkasi patirtinį mokymąsi, eksperimentavimus, labaratorijas, projektines veiklas. Gerbia mokytojus, kurie turi aiškias vertybes, tikslus ir mokymo struktūrą.


AKTYVISTAI: Šis tipas greitai mokosi stebėdamasi ir perimdamas konkrečius veikimo modelius bei minčių koncepcijas. Vieu metu geba atlikti keletą darbų ir mielai renkasi eksperimentuoti. Geriausiai mokosi dirbant komandoje ir aktyvių diskusijų metu. Renkasi mokytojus su kuo didesniu realios patirties bagažu.


BALANSUOTOJAI: Tai pats lanksčiausias tipas, kuris geba prisitaikyti prie įvairiausių mokymosi ir gyvenimo aplinkybių, greitais tempais išgyvenant spiralinius mokymosi ciklus. Renkasi mokymasi, kuriame gali pritaikyti visus įmanomus metodus ir stilius. Išmintingi ir intelektualūs.

Šioje veikloje plačiau patyrinėsime šiuos mokymosi tipus.

Last ned aktivitetsmerke

Last ned aktivitetsmerketekst

Devyni asmens mokymosi tipai Få dette merket

Šis ženkliukas patvirtina, kad susipažinau ir patyrinėjau devynis asmens mokymosi tipus pagal D. Kolb'ą.


Oppgaver
Oppgavenr.1
Bevis bekreftet av: en aktivitetsarrangør
Kviečiame prisiminti ir įsivertinti patirtas keturias skirtingas stadijas: patirties, refleksijos, konceptualizavimo, veiksmų planavimo ir jas įsivertinti per pateiktus 9 mokymosi tipus. Kuris tipas artimiausias tau ir dėl ko?

Merker
1

Ferdigheter

ESCO
#reflexion
ESCO
#e-learning
ESCO
#reflect on learning process
Karriere og jobberedskap
Lagt til spilleliste (1)
Tid på å fullføre: 15 minutter
Del:

Arrangører

New Dimension in Career Guidance

Brukt i spillelister

Mokymasis ir mąstymas
New Dimension in Career Guidance
Badgecraft driver denne plattformen og utvikler den sammen med ledende utdanningsorganisasjoner. EUs Erasmus Plus-program har delfinansiert utviklingen av den første versjonen av denne plattformen. Kontakt support@badgecraft.eu.
Plattform
Endre til annet språk:
Delfinansiert av EUs Erasmus Plus-program
HjemKartProsjekterSpillelister