About
Playlists
Sign up
4

Mokymasis ir mąstymas

Join
OverviewBadges

Mokymasis ir mąstymas

Join

Content

Daugybė mokslininkų visame pasaulyje jau ne vienus metus iš įvairių perspektyvų tyrinėja žmogaus mokymosi ir pažinimo mechanizmus, darančius įtaką tiek žmogaus išgyvenimui, tiek visos žmonijos nuolatinio tobulėjimo procesui.

Vienas garsiausių mokslininkų, XX a. iškėlęs į viešumą tyrimų rezultatus, atvėrusius žmogaus nesąmoningo išmokimo plotmes, buvo Ivanas Pavlovas. Pavlovas atrado sąsają tarp šuns, dalyvavusio eksperimente, jam tiekiamo maisto ir prieš patiekiant maistą suskambančio garso. Ilgainiui šuns kūnas, pasąmoningai susiejęs garsą su maisto tiekimu, imdavo reaguoti (jo kūne išsiskirdavo seilės) net ir nematant paties maisto. Šis reiškinys buvo pavadintas klasikiniu sąlygojimu.

Pavlovas ir toliau tęsė savo tyrimus, atrasdamas vis daugiau naujų dalykų, tokių kaip reakcijos blėsimas ir atsinaujinimas, kuris parodė, kad kartą atrasta sąsaja gali būti laikinai išblėsusi, tačiau niekuomet galutinai nepamirštama ir gali atsinaujinti tinkamai dirginant. Taip pat buvo atrasti ir tokie reiškiniai kaip apibendrinimas ir atskyrimas – tai žmogaus gebėjimas atitinkamai reaguoti į panašius dirgiklius ir atskirti tuos, kurių skirtumai yra didesni. Ši savybė, nors ir skamba paprastai, tačiau yra viena svarbiausių rūšių išgyvenimui.

Burrhusas Fredericas Skinneris tyrinėjo teigiamo ir neigiamo pastiprinimų mokymosi procese vaidmenis. Jis atrado, kad teigiamas pastiprinimas visuomet skatina atlikti veiksmą, kurio ilgainiui išmokstama, o neigiamas pastiprinimas – imtis visų priemonių, kad diskomfortą keliantys pojūčiai tuojau pat pasibaigtų.

Albertas Bandura tyrinėjo žmogaus mokymosi stebint galimybes, teigdamas: „Mokytis būtų labai sunku, jau nekalbant apie tai, kad rizikinga, jei žmonės turėtų remtis vien tik savo pačių veiksmų padariniais, kurie nurodytų jiems, ką daryti.“ Vienas liūdniausių atradimų jo eksperimentuose buvo tai, kad stebėdamas žmogus įsisavina tiek teigiamo, tiek neigiamo elgesio, tokio kaip smurtas, neapykanta ar panašūs, patirtis. Stebint taip pat išmokstami ir perimami įvairūs stereotipai – lyčių, rasių, visuomenės klasių ir kiti. Taip, anot Banduros, vyksta socialinis modeliavimas, iš kurio ištrūkti, suprantant, kas iš tiesų yra teisinga, o kas – destruktyvu, pakankamai sunku.

Šiame mokymosi grojaraštyje, remdamiesi savo asmeninėmis konkrečiomis patirtimis, patyrinėsime galimus refleksinio pobūdžio mokymosi modelius.Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
1. D. Kolbo mokymosi ratas
Mandatory
20 minutes
View full activity

Content

Dar vienas efektyvaus mokymosi modelis, kurį verta paminėti yra Andrew Pollardo reflektyvaus mokymosi modelis, kurį jis ir jo kolegos aprašė knygoje “Reflektyvusis mokymas mokyklose”. Jo metodas, taip pat kaip ir Kolbo, įžvelgia mokymosi procese nuolatinius spiralinius ciklus, kuriais tinkamai naviguojant galima išgauti vis didėjantį efektyvumą ir patirčių kokybę.

Mokymosi ciklas, anot Pollardo, skirstomas į septynis etapus. Skirtingose situacijose galima sąmoningai atsidurti bet kuriame šios patirties etape, kuris gali tapti mokymosi pradžia.

DUOMENŲ RINKIMAS: Prieš pradedant bet kokį veiksmą yra renkami visi įmanomi duomenys, susiję su nagrinėjamu dalyku. Kuo daugiau informacijos šaltinių - tuo geriau.

DUOMENŲ NAGRINĖJIMAS: Duomenys yra analizuojami ir tiriami be išankstinių nusistatymų ir priimami tokie, kokie jie yra, sisteminant ir suspaudžiant į bendras koncepcijas.

DUOMENŲ ĮVERTINIMAS: Duomenys yra įvertinami ir pasidaromos konkrečios išvados, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios.

APMĄSTYMAS: Reflektuojama visa turima informacija ir patirtis, generuojamos abstrakčios idėjos ir vizijos.

PLANAVIMAS: Kuriamas konkretus, struktūruotas veiksmų planas.

PASIRENGIMAS: Suplanuojama, kokie konkretūs ištekliai reikalingi veiksmų plano įgyvendinimui.

VEIKIMAS: Tai - konkreti patirtis, kuri karūnuoja visą ratą mokymosi ratą, kuomet yra integruojami visų šešių prieš tai atliktų žingsnių rezultatai į realią patirtį.


Get activity badge

Get activity badge subtitle

Andrew Pollardo mokymosi ratas Get this badge

Šis ženkliukas patvirtina, kad susipažinau plačiau su įvairesniais mokymosi modeliais ir vienu iš jų Andrew Pollardo mokymosi ratu.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Įsivertink, kiek skirtingi etapai dominuoja tavo mokymosi elgesio modeliuose. Kuris etapas yra ryškiausias, ir kuriam skiriama mažiausiai dėmesio?

Badges 4

Skills

ESCO
#plan learning
ESCO
#learning technologies
ESCO
#reflexion
ESCO
#e-learning
ESCO
#reflect on learning process
ESCO
#self-reflection
Activities: 3
Started: 28
Completed playlist: 7
Time to complete: 50 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists