About
Playlists
Sign up
6

Skautaujame namuose! Tyrinėjimai

Join
OverviewBadges

Skautaujame namuose! Tyrinėjimai

Join

Content

Skautus dažnai sutiksi lauke, tačiau kol karantino laikotarpiu nevyksta "gyvos" skautiškos veiklos, skautaujame ir namie!
Šiame pilname iššūkių laikotarpyje, kuomet reikia saugoti Žemę ir likti namuose, sukūrėme 2 grojaraščius, skirtus neprarasti skautiško ūpo ir dvasios - ir susipažinti su skautiškomis veiklomis ne skautams. Kaip?
 1. IŠSIRINK keletą siūlomų veiklų (arba net sugalvok savo). Skautaudami esame smalsūs ir tyrinėjame pasaulį.
 2. SUSIPLANUOK, kaip ir kada viską įgyvendinsi. Skautaudami tampame savarankiškesni.
 3. VEIK!
 4. APŽVELK, ką nuveikei su namiškiais (arba susiskambink su draugais). Skautaudami kiekvieną patirtį paverčiame vertingu išmokimu.
Šiame grojaraštyje rasi įvairių veiklų, kurios padės pabandyti skautiškai tyrinėti pasaulį.
Grojarašačio fotografijos iš unsplash.com

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Tyrinėjam skautybę ir augam skautiška dvasia
Mandatory
1 hour 30 minutes
View full activity

Content

Šios 8 veiklos padės patyrinėti skautybę ir auginti skautišką dvasią.Išsirinki sau tinkamiausią.
 1. Išmok lankstyti Lietuvos vėliavą.https://www.youtube.com/watch?v=cl08qNQO_n8&feature=emb_logo
 2. Plauk rankas - ir prisimink skautų priesakus!Būti pilietiškas gali ir paprasčiausiai saugodamas save ir kitus. Plauk rankas... o kad neprailgtų - perskaityk ar iš atminties pasakyk visus skautų priesakus; užtruksi būtent tiek, kiek reikia rankoms nusiplauti tinkamai!
 3. Susitvarkyk skautišką uniformąSusisiūk emblemas, nusisiūk pasenusias, išsisiuvinėk vardą.
 4. Papasakok tėveliams/seneliams, kokius geruosius darbus daro skautai, ir kartu padarykite gerąjį darbelį namuose ar aplink juos.
 5. Sukurk skautišką kryžiažodį ir nusiųsk savo vadovui, kad išspręstų.https://www.armoredpenguin.com/crossword/
 6. Atsispasdink ir nuspalvink.https://www.scribd.com/document/348742081/Skauto-spalvinimo-ir-u%C5%BEduo%C4%8Di%C5%B3-knygel%C4%97?fbclid=IwAR3G_YabYBHitlq1SvVkpLM2qLwyMG2LhCZAAQI-Epl7e_S-A1wC6TYbm5U
 7. Skautiški įgūdžiai:https://mano.skautai.lt/uploads/media/2312/ls-jaunimo-programa-gaires-vadovui.pdf
 1. išsirink įgūdį 92-117 psl.
 2. įsivertink dabartinį lygmenį
 3. suplanuok, ką tiksliai gilinsi
 4. ruoškis savarankiškai arba suburk bendraminčių skiltį
 5. susisiek su vadovu, skiltimi ir įsivertink įgūdį
 1. Planuoju skautiškus metusGilink planavimo ir reflektavimo įgūdžius. Atsispausdink ir pildyk:https://www.scribd.com/document/374936762/Skauti%C5%A1ki-metai

Resources

Get activity badge

Skautybės dvasios kelėjo ženkliukas Get this badge

Šio ženkliuko gavėjas(-a) tyrinėjo skautybę ir augino skautišką dvasią atlikdamas vieną ar kelias pasiūlytas veiklos užduotis.
Veiklos užduotys:
 1. Išmokti lankstyti Lietuvos vėliavą.
 2. Plauti rankas - ir prisiminti skautų priesakus!
 3. Susitvarkyti skautišką uniformą.Susisiūti emblemas, nusisiūti pasenusias, išsisiuvinėti vardą.
 4. Papasakoti tėveliams/seneliams, kokius geruosius darbus daro skautai, ir kartu padaryti gerąjį darbelį namuose ar aplink juos.
 5. Sukurti skautišką kryžiažodį ir nusiųsti savo vadovui, kad išspręstų.
 6. Atsispasdinti ir nuspalvinti skautiškus simbolius ir raštus.
 7. išsirinkti ir gilintis į skautišką įgūdį.
 8. Gilinti planavimo ir reflektavimo įgūdžius.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Parašyk, kokias užduotis atlikai ir kaip sekėsi?
Žiūrim laidas, filmus, skaitom knygas apie skautus.
Mandatory
2 hours

Skills

ESCO
#play therapy
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#history
ESCO
#think creatively
ESCO
#personal development
ESCO
#read books
ESCO
#engage in citizenship through digital technologies
ESCO
#crafting
ESCO
#study artistic techniques
ESCO
#relay messages through radio and telephone systems
Activities: 5
Started: 3
Completed playlist: 0
Time to complete: 8 hours
Share:

Organisers

Lietuvos skautija
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists