About
Playlists
Sign up

11activities

1
Science
1. Suaugusiųjų neformaliojo ugdymo programų paraiška
Gintarė Joteikaitė
#Gebėjimas parengti projekto paraiškas
Join
1
Science
Gintarė Joteikaitė
#Žinios apie neformaliojo ugdymo kilmę, esminius teorinius modelius, pagrindinius metodinius principus
1
1
Science
Gintarė Joteikaitė
#adapt communication style according to recipient
1
Science
Gintarė Joteikaitė
#Žinios apie įvairių formų įvairovę ir būdus dirbant su grupe, gebėjimas įeiti į naują grupę, ją pažinti, konstruktyviai ir profesionaliai palaikyti santykį
1
Science
Gintarė Joteikaitė
#Jaunų žmonių informavimas apie mokymosi galimybes ir padėjimas jomis tinkamai pasinaudoti
1
Science
Gintarė Joteikaitė
#Gebėjimas planuoti ir taikyti įsivertinimo metodų įvairovę
1
Science
Gintarė Joteikaitė
#neformalus ugdymas
1
7 Dec, 17:00
Science
Atviras jaunimo centras
#sociology
1
5 Mar, 18:00
Science
Žalianamis
#ugdyti individualius įgūdžius, #sex education, #identify opportunities, #history, #kūno pažinimas, #verify feasibility, #laisvalaikis, #moderate a debate, #psychology, #philosophy, #social interaction, #perceive the context, #thinking
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists