Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Pacas ir bažnyčia

Vilnius 01100, Lithuania
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Pacas ir bažnyčia

Vilnius 01100, Lithuania
Συμμετοχή

Σχετικά

Pirmasis Pacų giminės atstovas minimas dar 14 a. šaltiniuose. Tai buvo galinga ir garsi šeima, kurios dėka atsirado tokie statiniai kaip Pažaislio vienuolynas ar šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia iškilo 17a. pabaigoje, vietoje buvusios pagonių šventyklos. Bažnyčios fundatorius Mykolas Kazimieras Pacas buvo Vilniaus vaivada ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės vyriausiasis vadas. Anot legendos, sukilus kariuomenei jis slapstėsi bažnyčios griuvėsiuose ir pasižadėjo, kad jei liksiąs gyvas, pastatysiąs naują šventovę. Vos tik neramumai nuslūgo, Kazimieras Pacas savo pažadą ėmė vykdyti. Šiandien ši bažnyčia laikoma viena iš gražiausių bažnyčių pasaulyje, kuri savo puošyba žavi kiekvieną įžengusį pro šventovės duris.
Peržvelk žemiau esantį video ir atsakyk į klausimą, esantį žemiau. Gausi atsakymą/patarimą iš paslaptingų Pacų giminės atstovų.Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Pacas ir bažnyčia Αποκτήστε αυτό το σήμα


Šis ženkliukas patvirtina, kad jo savininkas/ė susipažino su Šv. Petro ir Povilo bažnyčios istorija.

Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Kaip matei, video filmuke, Pacas iš savo laikų patenka į jam neįprastą, šiuolaikinį Antakalnį. Ar tavo gyvenime buvo situacija, kuomet tau sunkiai sekėsi pritapti? Kokiomis aplinkybėmis tai vyko ir kaip jauteisi?

Τοποθεσία

Vilnius 01100, Lithuania

Δεξιότητες

ESCO
#history
ESCO
#reflexion
ESCO
#participate in artistic mediation activities
ESCO
#fine arts
Τέχνες και πολιτισμός
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 10 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Antakalnio istorijos

Χρησιμοποιείται σε playlists

Antakalnio istorijos
Antakalnio istorijos
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists