Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
2

Valstybės pažinimo centras: savanorystė, kuri keičia!

Totorių g. 28, Vilnius 01121, Lithuania
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Valstybės pažinimo centras: savanorystė, kuri keičia!

Totorių g. 28, Vilnius 01121, Lithuania
Συμμετοχή

Σχετικά

Savanorystė Valstybės pažinimo centre – puiki proga prisidėti prie visuomenės pilietiškumo skatinimo, lavinant asmeninius įgūdžius bei stiprinant socialinius ryšius. Atrask ir realizuok save, dalinkis idėjomis su bendraminčiais bei jas įgyvendink!
Kiekvienas Valstybės pažinimo centro savanoris – neatskiriama komandos dalis, kurianti ir savo veikla prisidedanti prie skirtingų centro veiklos sričių. Savanoriai kviečiami pasirinkti jiems įdomiausią veiklą: padėti kuriant bei atnaujinant Valstybės pažinimo centro ekspozicijas ir parodas, prisidėti prie renginių organizavimo, įsitraukti į komunikacines veiklas, dalintis idėjomis ar netgi išbandyti savo jėgas vedant edukacinius užsiėmimus ir ekskursijas. Svarbiausia savanoriams tenkanti pareiga – pagalba darbuotojams, pasitinkant ir su ekspozicija supažindinant savaitgalį apsilankančius svečius. Esi aktyvus pilietis? Geriau pažink savo valstybę ir padėk tai padaryti kitiems!

Υλικό

  • Savanorystės anketa

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Savanorystė Valstybės pažinimo centre Αποκτήστε αυτό το σήμα

Kviečiame pasirinkti jums įdomiausią veiklą: padėti kuriant bei atnaujinant Valstybės pažinimo centro ekspozicijas ir parodas, prisidėti prie renginių organizavimo, įsitraukti į komunikacines veiklas, dalintis idėjomis ar netgi išbandyti savo jėgas vedant edukacinius užsiėmimus ir ekskursijas. Svarbiausia savanoriams tenkanti pareiga – pagalba darbuotojams, pasitinkant ir su ekspozicija supažindinant savaitgalį apsilankančius svečius.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Vieną dieną per mėnesį padėti pasitikti Valstybės pažinimo centro lankytojus ir supažindinti juos su ekspozicija

Τοποθεσία

Totorių g. 28, Vilnius 01121, Lithuania

Δεξιότητες

ESCO
#speech techniques
ESCO
#think creatively
ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#offer assistance to national citizens
ESCO
#engage in citizenship through digital technologies
ESCO
#social interaction
Πολιτική δέσμευση
Προστέθηκε στην playlist (0)
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Valstybės pažinimo centras
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists