About
Playlists
Sign up
10

Kuriantys ateitį. Idėjos plėtojimas

Join
OverviewBadgesEndorsements

Kuriantys ateitį. Idėjos plėtojimas

Join

Content

Šio grojaraščio veiklos susideda iš dviejų dalių.Pirmoje dalyje galėsite savo idėjomis pasidalyti su kitais. Išgirsite idėjų pristatymus, vertinsite pasiūlymus, dalysite taškus ir atrinksite idėjas, kurias toliau plėtosite. Svarbu atvirai žiūrėti į idėjas, taip pat gebėti atsisakyti savo idėjų ir savo patirtimi prisidėti prie kitų žmonių idėjų plėtojimo.
Antros dalies veiklos padės iš naujo įsivertinti savo idėją. Atliekant šias veiklas jūsų atrinkta idėja gali visiškai pasikeisti - tai yra naujovių kūrimo proceso dalis. Todėl norime jums dar kartą priminti, kad į viską žvelgtumėte atvirai ir neįsitvertumėte pradinės idėjos.
Grojaraščio turinys paremtas “Innobox” metodiniu leidiniu, kurį sukūrė Suomijos skaitmeninio darbo su jaunimu ekspertų centras. Šie metodai padės jums imtis naujovių kūrimo jūsų gyvenime ir veikloje. Rinkinyje siūlomas veiklas ir užduotis jūs galite atlikti pavieniui, komandoje ar net su visa bendruomene jūsų organizacijoje.„Innobox“ tikslas – padėti jums tobulinti veiklą, kuriant naujus būdus veikti, sprendžiant jums ir kitiems rūpimas problemas ir iššūkius.
Šio grojaraščio veiklos yra labai specifinės ir susietos su grojaraščiu “Kuriantys ateitį. Iššūkiai ir sprendimai”. Todėl prieš neriant į šias veiklas labai rekomenduojame atlikti aukščiau paminėto grojaraščio veiklas.Šiame etape jūs jau turite turėti idėją, kurią esate pasiruošę plėtoti.
Taip pat, priklausomai nuo jūsų situacijos, išsirinkite kurias užduotis galite atlikti šiame grojaraštyje.Jei jums padeda fasilitatorius, pereikite prie 1 užduoties šioje dalyje.Jei dirbate kaip savarankiška grupė, pereikite prie 2 užduoties šioje dalyje.Jei dirbate pavieniui, pereikite prie 3 užduoties šioje dalyje.__Lietuvišką „Innobox“ versiją parengė ir išleido VšĮ “Nectarus” (nectarus.lt), vykdydami projektą, kurį finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos Sąjungos programa „Erasmus+”

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Kuriantys ateitį. Idėjų atrinkimas su palydėjimu
Optional
25 minutes
View full activity

Content

Šio etapo tikslas – sumažinti idėjų skaičių.Tai nebūtinai turi būti jūsų galutinis sprendimas, nes vėliau galėsite idėjas įvertinti ir pritaikyti. Tačiau dabar svarbu pasirinkti vieną idėją, kurią toliau plėtosite. Jei jau žinote, su kuria idėja norite toliau dirbti, žinoma, rinkitės ją. Jeigu ne, galite rinktis, atsižvelgdami į taškus ar kolegų nuomonę. Bet kuriuo atveju, išgirsti kitų nuomonę gali būti naudinga.
Jums reikės: Vertinimo lentelės (priede)
Iki šiol tikriausiai galvojote tik apie savo idėjas. Šiame etape būtų gerai išgirsti kitų žmonių mintis ir nuomones. Jei turite dešimt gerų idėjų, nesistenkite kolegoms pristatyti jų visų, nes jiems gali būti nuobodu.
  1. Pasirinkite 2 – 4 geriausias idėjas.
  2. Paruoškite ir parepetuokite trumpą, glaustą kiekvienos idėjos pristatymą, trunkantį ne ilgiau kaip 90 sekundžių.
  3. Ruošdami savo pristatymą, pagalvokite apie šiuos dalykus: - Kokią problemą ar iššūkį sprendžiate? Kas susiduria su šia problema? - Koks sprendimas? Kokia šio sprendimo nauda žmogui, kuris susiduria su šia problema?
  4. Paruošę savo idėjų pristatymus, pristatykite jas kolegoms ar net potencialiai tikslinei grupei.
  5. Jei turite keletą idėjų, paprašykite įvertinti jas veiklos preide esančioje vertinimo lentelėje.
  6. Surinkite lenteles ir suskaičiuokite, kuri iš jūsų idėjų surinko daugiausiai taškų.
Kito žingsnio tikslas – pradėti tobulinti laimėjusią idėją.

Resources

  • Vertinimo lentelė

Get activity badge

Idėjos atrinkėjo individualiai ženkliukas Get this badge

Badge informationEndorsements
Šio ženkliuko gavėjas/-a dirbo individualiai ir naudojo vertinimo taškų sistemą atrinkinėdamas/-a galutinę idėją, kurią plėtos kituose etapuose. Šio proceso metu ženkliuko gavėjas/-a pasitelkė kritinį ir analitinį mąstymus, bei prezentacinius gebėjimus pristatant savo idėją kitiems.
You have to finish all tasks to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Užrašykite savo atsakymą: kas buvo lengva ir kas buvo sunku atliekant šią užduotį?
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Užrašykite savo atsakymą: kuri idėja buvo išrinkta?

Skills

ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#analyse enforceability
ESCO
#monitor social impact
ESCO
#perform resource planning
ESCO
#brainstorm ideas
ESCO
#enrich the key idea
ESCO
#dirbti komandoje
ESCO
#assessment processes
ESCO
#analyse enforceability
ESCO
#create new concepts
ESCO
#make abstracts
ESCO
#research new ideas
ESCO
#perform data analysis
Activities: 9
Started: 34
Completed playlist: 14
Time to complete: 1 hour 10 minutes
Share:

Organisers

Vilnius City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists